Puc col·laborar?

La Direcció de Serveis de Formació col·labora amb una àmplia xarxa de formadors, consultors, i productors o dissenyadors de continguts formatius per a la prestació de serveis als ens locals de la demarcació de Barcelona o a la pròpia corporació.

El procés de selecció d'aquests col·laboradors parteix, en primera instància, de la necessitat corporativa de prestar un determinat servei (impulsar una acció formativa, un projecte d'assessorament, una inversió organitzativa interna) i de l'anàlisi de la cartera de productes que ofereix un determinat proveïdor, en segona instància.

La continuïtat dels col·laboradors en la cartera de proveïdors de serveis de la Direcció de Serveis de Formació depèn dels resultats de l'avaluació dels serveis prestats. La Diputació de Barcelona té diferents mecanismes d'avaluació en funció de la tipologia de projecte encarregat.

Voldria col·laborar s'adreça a aquells proveïdors que, de l'anàlisi del catàleg de serveis i del Banc d'Accions Formatives, volen oferir els seus serveis per ser incorporats a la cartera de col·laboradors de la Direcció de Serveis de Formació.