Per què?

Des de la Direcció de Serveis de Formació estem convençuts que la formació és una eina clau per fer evolucionar les organitzacions cap a l'assoliment dels reptes que tenen plantejats. És per això que hem concebut un model tècnic basat en els principis generals dels models de gestió per competències i dels plantejaments que aquest model fa respecte a la formació i el desenvolupament professional. És un model que ha de servir per definir un marc general de gestió i orientar el desenvolupament de la seva cartera de serveis d'acord amb els seus plantejaments.

En aquest sentit, els models de gestió de la formació que proposem se centren en les necessitats organitzatives i no en les personals de cada empleat, en l'objectiu que els ocupants dels llocs de treball d'un ens local assoleixin el seu perfil professional. Els perfils professionals, els itineraris formatius o el diccionari de competències esdevenen eines perquè les organitzacions reflexionin sobre què esperen dels seus treballadors i marquin el full de ruta del seu pla de formació.

No hi ha dues organitzacions iguals, no hi ha dos ens locals iguals. El tractament de cada realitat organitzativa que fem en els projectes d'assessorament o de suport tècnic és únic: partim de les mateixes eines teòriques, però es generen resultats diferents.

La programació i el desenvolupament d'accions formatives sense una anàlisi de necessitats prèvia té poc recorregut: si les organitzacions deleguen en els empleats la decisió sobre quines accions formatives cursar, podrem tenir professionals molt formats, però, possiblement, no en el perfil professional desitjat. D'aquí la importància de les figures de referència (veure la xarxa de referents de la Diputació de Barcelona i dels ens locals): la seva missió és canalitzar la demanda amb les necessitats adients a de cada perfil.

Altre dels reptes plantejats des de la Direcció de Serveis de Formació és el disseny compartit de les accions formatives classificades en les competències tècniques dels àmbits sectorials de la corporació:

  • Un primer pas va ser concentrar, al 2013, tota la formació planificada en un únic document: El Pla Estratègic de Formació.
  • Un segon pas, al 2014, va ser que la gestió d'aquestes accions formatives es realitzés des d'una única aplicació de gestió: Gestforma.
  • El tercer pas, i definitiu, va ser que aquestes accions formatives es dissenyessin conjuntament entre l'àrea corporativa i la Direcció de Serveis de Formació a partir de l'ampliació dels llocs de treball i llurs itineraris formatius, donant cabuda a les competències tècniques i no únicament a les competències qualitatives i transversals.

Podeu consultar el recurs autoformatiu El cicle de la formació clicant sobre la imatge