In-Forma

In-Forma és una revista electrònica impulsada per la Direcció de Serveis de Formació, un àmbit funcional adscrit a l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona.

In-Forma recull periòdicament les principals novetats de l'àmbit de formació.

Butlletins In-Forma anteriors