Gestiono formació

Aquest apartat s'adreça als diferents interlocutors de formació que tenen els ens locals de la demarcació de Barcelona o les àrees sectorials de la Diputació de Barcelona.

La Direcció de Serveis de Formació impulsa una xarxa de referents tècnics i de gestió de la pròpia corporació i dels ens locals per a una correcta gestió de les accions formatives i dels projectes d'assessorament que impulsa. Aquests poden actuar en el si de la corporació o en els locals als que ens adrecem. La relació continuada amb els diferents referents de les àrees corporatives i la participació dels ens locals en la gestió de les accions formatives i projectes que li incumbeixen és fonamental.