Catàleg de serveis de formació 2021 - 2023

La Direcció de Serveis de Formació posa a disposició dels ens locals un nou catàleg de serveis per a l'exercici 2021 - 2023.

Mitjançant el catàleg, es presten els serveis de consultoria, assessorament o suport tècnic en projectes per a facilitar les condicions, els processos i els recursos formatius que afavoreixin el desenvolupament de les competències professionals dels empleats públics i repercuteixin en la millora organitzativa dels ens locals.

El catàleg incorpora quatre tipologies de serveis: d'una banda tres representen la continuïtat dels serveis d’anys anteriors i de l’altra com a novetat s’incorpora el servei  de suport puntual en matèria de formació.

Els serveis són els següents:

La sol·licitud dels recursos es tramita mitjançant el Portal Municipal de Tràmits de la Diputació de Barcelona

 

 

/documents/477802/14369046/Cat%C3%A0leg+Serveis+2015_banner_2/d55ceabb-6c32-471b-80ea-b682835812dc?t=1417437909154