Cercador de plans estratègics

El banc de plans recull la documentació elaborada en els processos de planificació estratègica urbana i territorial des de l'any 1988 fins a dia d'avui.