La Diputació posa a disposició dels regidors de la província un espai de formació. Foto: Diputació de Barcelona

Espai web per a electes

19/06/2023 13:30 h

Govern Local

La Diputació ofereix recursos formatius per a càrrecs electes dels governs locals

Amb la constitució dels nous plenaris dels 311 ajuntaments de la província, la Diputació de Barcelona posa a disposició dels càrrec electes tot un conjunt de recursos formatius que s’estructuren en tres apartats: les regidories, habilitats i tècniques, i actituds i valors.

L’apartat sobre les regidories inclou aquells coneixements relacionats amb l’activitat en les diferents carteres i serveis que són competència dels governs locals, com ara cultura, educació, esports, turisme, urbanisme i serveis socials, entre d'altres.

D’altra banda, l’apartat sobre les habilitats i tècniques inclou els recursos relacionats amb el treball en equip, les tècniques de negociació o la presa de decisions.

Finalment, la secció sobre les actituds i els valors inclou aquell conjunt de recursos que tenen com a finalitat potenciar aspectes com la comunicació, la gestió de les emociona o l’ètica professional.

Fins a 5.000 habitants

Aquests recursos formatius se sumen als que també s’ofereixen, d’una forma específica, als municipis de fins a 5.000 habitants de la província, a través de l’Espai < 5.000.

Aquest espai, que es tracta d’un projecte en construcció permanent, compta amb recursos i accions formatives adaptades a les necessitats d’aquests ajuntaments. A més, també s’hi trobaran aquelles novetats, en matèria d’aprenentatge, d’interès per als treballadors dels ajuntaments de menys de 5.000 habitants.

Empleats públics i personal directiu

Amb l’inici del nou mandat als ajuntaments de la província, la Diputació de Barcelona manté la millora professional dels més de 40.000 empleats públics dels ens locals, a través del Banc d’Accions Formatives (BAF) de la pròpia corporació i del conjunt de formació no planificada.

Així mateix, també es continua oferint suport als càrrecs directius dels governs locals, amb accions i recursos formatius, cicles de converses directives, autoaprenentatge guiat i trucs de teletreball.

Comparteix