Infografia sobre els “Efectes de la COVID-19 en els serveis públics locals”. Foto: Diputació de Barcelona

17/03/2023 09:00 h

Recursos Humans i Serveis Interns

Estudi sobre els “Efectes de la COVID-19 en els serveis públics locals”

Amb l’objectiu de quantificar l’impacte de la COVID-19 entre els anys 2020-2021 en els serveis locals municipals, la Diputació de Barcelona ha elaborat l'estudi "Efectes de la COVID-19 en els serveis públics locals".

Aquest estudi posa de manifest que tot i la urgència que es va viure en aquell moment i la necessitat d’actuar de manera ràpida, la reorientació que la Diputació de Barcelona va fer en les seves línies de suport per donar resposta a les necessitats dels municipis, va ser «la correcte a la vista dels resultats que aquest estudi detalla».

Durant la pandèmia, tot i que en aquell moment ningú podia quantificar quin seria l’impacte real d’aquella situació, tal com se cita a l’estudi, «la Diputació era totalment conscient de que hi havia sectors on les conseqüències serien molt importants». Això va fer que ben aviat s’adoptessin  mesures de suport per ajudar a mitigar l’impacte en aquells àmbits, on per la importància de les interaccions socials, les restriccions estaven generant grans perjudicis.

Una de les mesures de resposta va ser l’aprovació d’un Pla de Xoc que estava configurat per varies línies d’actuació destinades a la reactivació econòmica i social i que ja tenia un àmbit temporal de tres anys (2020-2022). Aquest Pla de Xoc de 100 milions d’euros estava format per diversos programes dels quals alguns anaven enfocats a donar suport a les necessitats més urgents i extraordinàries amb les que es trobaven els ajuntaments en els mesos més greus de la pandèmia, com amb d’altres ja enfocats a la reactivació dels sectors econòmics i socials més afectats, com el de la cultura, l’educació, l’esport, l’ocupació i el comerç.

La informació recollida en aquest estudi es basa en el resultats dels diferents Cercles de Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI) de la Diputació de Barcelona, programa orientat a la recollida i comparació d’indicadors de gestió i al foment de l’intercanvi d’experiències entre els equips tècnics dels ens locals per a la millora contínua dels serveis.

Els Cercles dels àmbits de Territori i sostenibilitat, i Convivència i seguretat són els que, durant els anys 2020 i 2021 van mantenir en major mesura els nivells d’activitat previs a la pandèmia. En l’extrem oposat, en un primer moment els indicadors de l’àmbit de Cultura, que inclou Biblioteques, Espais escènics i Museus locals, així com el Cercle de Fires Locals van experimentar els retrocessos més destacats respecte al període anterior a l’esclat de la COVID-19; mentre que el 2021 els indicadors de Fires locals i de l’àmbit de Serveis a les persones són els que mantenien disminucions més rellevants respecte al període 2017-2019.

Podeu consultar els resultats de l’estudi per àmbit, en el següent enllaç. També podeu consultar una infografia adjunta en format Pdf, amb els resultats més destacats.

Aquest estudi de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3 "Salut i benestar" i número 10 “Reducció de les desigualtats”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Comparteix