La Diputació de Barcelona finalitza el mandat 2019-2023 havent destinat 1.228 milions als governs locals de la província mitjançant el Pla Xarxa de Governs Locals.

Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona

17/03/2023 09:00 h

Govern Obert

El Pla Xarxa de Governs Locals, un model de cooperació de referència per als ajuntaments de la província

La Diputació de Barcelona finalitza el mandat 2019-2023 havent destinat 1.228 milions als governs locals de la província mitjançant el Pla Xarxa de Governs Locals, que és un model de cooperació de referència i que integra el suport de totes les àrees de la corporació. Aquesta inversió municipalista, que es detalla en el vídeo publicat per Diputació, significa un 25% més respecte el mateix període de fa quatre anys i ha permès donar resposta a situacions d’emergència com el temporal Glòria, l’esclat de la pandèmia del coronavirus i els efectes que se n’han derivat, l’emergència climàtica o la crisi energètica. Aquest model de cooperació local s’ha renovat i millorat a través del projecte transformador "Concertem en xarxa", guardonat amb el Premi Alfons Ortuño 2022 de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

La cooperació que s’ofereix als governs locals promou la qualitat, la transparència, la participació i la millora contínua. És per aquest motiu que té una valoració global de 8,7 punts per part dels governs locals i ho fa a través de tres instruments alineats amb el Pla d’Actuació de Mandat de la Diputació (PAM) i l’Agenda 2030, que són el Programa general d’inversions (PGI), el Catàleg de serveis i els programes específics.

Mitjançant el PGI s’ha donat suport a la nova inversió sostenible i al manteniment i la reposició d’inversions a través d’una dotació econòmica garantida i pública destinada a cada govern local. Amb una aportació de 260 milions d’euros, distribuïda en dues línies, la corporació ha finançat projectes locals de millora de l’espai públic, reforma d’edificis i equipaments i millora tecnològica, d’enllumenat i de la xarxa d’aigua. A més, el PGI s’ha complementat amb set programes sectorials d’àmbits inversors que la Diputació ha considerat necessari reforçar, com ara el Programa de Renovables 2030 o el Programa de Patrimoni entre d’altres, amb una valoració total de 169 milions d’euros.

D’altra banda, el Catàleg de serveis és l’instrument que recull l’oferta de recursos tècnics, econòmics i materials que la Diputació posa a l’abast dels ens locals per a que exerceixin les seves competències. Amb la voluntat de millorar la planificació dels governs locals, per primera vegada aquest mandat s’ha configurat el Catàleg a tres anys vista (2021-2023).

Finalment, els 14 programes específics impulsats, per un import de 255 milions d’euros,  són convocatòries dissenyades per a destinataris, finalitats o circumstàncies conjunturals o d’emergència, atenent a la diversitat local i a les necessitats conjunturals de la ciutadania més vulnerable.

El Pla Xarxa Governs Locals té una naturalesa multidimensional, que actua com a catalitzador del canvi al territori des d’una doble perspectiva: el reforç de l’autonomia local i, alhora, el desenvolupament de polítiques i estratègies territorials pròpies.  En definitiva, la Diputació de Barcelona treballa per reforçar el reequilibri territorial i social dels pobles i ciutats, i fomentar la reactivació econòmica amb l’objectiu de no deixar a ningú ni cap territori enrere.

El suport de la Diputació de Barcelona als governs locals de la província respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 “Reducció de les desigualtats”, número 16 “Pau, justícia i institucions sòlides” i número 17 “Aliances per aconseguir objectius”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Comparteix