Campanya de la Diputació de Barcelona per reivindicar l’accessibilitat dels serveis públics municipals de consum. Foto: Diputació de Barcelona

Serveis públics municipals de consum a l'abast de tothom

15/03/2023 09:00 h

Consum

Campanya per reivindicar l’accessibilitat dels serveis públics municipals de consum

"Serveis públics municipals de consum a l’abast de tothom" és el lema de la campanya que promou la Diputació de Barcelona per remarcar la importància de fer accessibles els materials dels serveis públics de consum. Per aquest motiu, la mateixa campanya utilitza sistemes de lectura fàcils i adapta les formes de comunicació a les necessitats dels col·lectius amb capacitats cognitives i funcionals diverses. Així, incorpora materials en Braille i en llengua de signes i els posa a disposició dels ens locals de la província de Barcelona perquè puguin utilitzar-los en les seves activitats, amb motiu del Dia Mundial dels Drets dels Consumidors, que es commemora cada 15 de març.

El concepte d’accessibilitat fa referència sobretot a garantir la igualtat de condicions de les persones consumidores en l’exercici dels seus drets en el moment de comprar productes o contractar serveis i, si fos el cas, presentar reclamacions. Per aconseguir-ho, cal que la informació es faciliti en formats accessibles de manera que asseguri la seva comprensió i permeti la presa de decisions òptimes.

Tothom es pot trobar al llarg de la vida en situacions de vulnerabilitat. Per això, el Codi de Consum de Catalunya crea una definició jurídica de persona consumidora en situació de vulnerabilitat i la protegeix. A més, hi ha sectors comercials que tenen normes específiques que regulen l’accessibilitat. Per exemple, en el moment de comprar per internet cal que tothom pugui utilitzar els mateixos canals i en el moment de la compra pugui rebre els contractes i la informació de manera accessible. També en els transports, les persones amb discapacitat auditiva o ceguesa han de disposar de punts d’informació o atenció al públic, així com condicions per fer-ne ús amb seguretat, comoditat i autonomia.  

L’accessibilitat, un compromís ferm de la Diputació de Barcelona

La campanya es desenvoluparà fins al 21 de març, principalment a les xarxes socials corporatives de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments que s’hi han adherit. Tot i això, el compromís de la corporació va més enllà d’aquesta data i proporcionarà eines i recursos a tots els serveis públics municipals de la demarcació. A més, tots els productes i materials adreçats a la ciutadania estan a disposició dels ajuntaments al web que s’ha creat amb aquest objectiu.

A banda dels materials de difusió, la campanya es complementarà amb actes i jornades organitzats pels ajuntaments per commemorar el Dia Mundial dels Drets dels Consumidors. El tancament coincidirà amb la celebració d’una jornada a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona el dimarts 21 de març. S’hi debatran i compartiran experiències al voltant de la igualtat i la no discriminació en l’accés a la contractació de béns i serveis de consum per part de les persones consumidores que pertanyen als col·lectius amb diversitat cognitiva.

Al servei dels municipis

La Diputació de Barcelona dona suport als ajuntaments per planificar i executar les seves polítiques de consum. Entre d’altres accions, proporciona als ens locals assessorament tècnic i jurídic en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries; produeix i distribueix materials informatius i educatius; fa formació de manera continuada al personal tècnic i als càrrecs electes municipals; i ofereix suport econòmic per a la creació, manteniment i potenciació dels serveis municipals de defensa de les persones consumidores i usuàries. A banda d’aquestes accions, també ofereix serveis específics als ajuntaments que no disposen de serveis de defensa de les persones consumidores i usuàries.

La importància del Dia Mundial dels Drets dels Consumidors

Nacions Unides va instaurar el Dia Mundial dels Drets dels Consumidors l’any 1983 per recordar els drets de les persones usuàries i consumidores. Té el seu origen en un discurs del president dels Estats Units John F. Kennedy, pronunciat el 15 de març de 1962 i en el qual reconeixia el consumidor com un element fonamental en el procés productiu. En l’actualitat, recorda la defensa de la salut, la seguretat i els interessos econòmics de les persones consumidores. Aquests drets estan recollits a l’article 51 de la Constitució Espanyola i a l’article 28 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, així com al Codi de Consum de Catalunya.

La campanya amb motiu del Dia Mundial dels Drets dels Consumidors de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3 “Salut i Benestar” i número 12 “Consum i producció responsables”. Els 17 ODS  van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Comparteix