Tresoreria

Dades de contacte

Tresorer Aurelio Corella Colás

Rambla de Catalunya, 126, 5a planta

Edifici Can Serra

08008 Barcelona

Telèfon: 934 022 858

e-mail: tresoreria@diba.cat

Funcions

Els articles 175 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, defineixen la tresoreria de les corporacions locals, i l'article 177 estableix les funcions que li són pròpies. De manera resumida, són les seguents:

 • Perfeccionar la redacció del pressupost de Tresoreria i els seu seguiment.
 • Millorar els programes informàtics de la Tresoreria.
 • Racionalitzar el procés de pagaments.
 • rendibilitzar els fons de la Tresoreria.

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113