Subdirecció de Planificació i Serveis TIC

Dades de contacte

Elena Montolí Bernadas

Subdirectora Elena Montolí Bernadas

Pg. de la Vall d'Hebron, 171

Recinte Mundet - Edifici Migjorn, planta baixa

08035 Barcelona

Telèfon: 934 722 008

e-mail: sd.pserveistic@diba.cat

Web

Funcions

La Subdirecció de Planificació i Serveis TIC és responsable de:

 • Col·laborar en el procés de definició, seguiment i avaluació de les línies estratègiques de la Direcció.
 • Proposar a la Direcció la dotació de noves infraestructures i serveis, fer-ne la planificació i coordinar el seu desplegament.
 • Vetllar per la seguretat i protecció de les infraestructures i sistemes d’informació i assegurar la continuïtat dels serveis informàtics.
 • Fer el seguiment i l’assegurament de la qualitat i disponibilitat dels serveis prestats.
 • Vetllar pel seguiment dels estàndards i pel compliment dels criteris de racionalització establerts per la Direcció.

Aquesta Subdirecció s’organitza en funció de dos àmbits complementaris que corresponen a grans trets als següents:

 • Infraestructura bàsica que sustenta tots els serveis prestats, tant els adreçats a la corporació, com als usuaris externs, i prestació de serveis als usuaris de la pròpia corporació i d’alguns organismes. Aquesta responsabilitat recau en el Servei de Gestió d’Operacions TIC.
 • Infraestructura estesa al territori i serveis adreçats als usuaris del territori, en particular als ajuntaments, biblioteques i parcs naturals. Aquesta responsabilitat recau en la Subsecció de Biblioteques i Xarxes Territorials.

Comunitats de pràctiques

Departaments dependents

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113