Subdirecció de Logística

Dades de contacte

Subdirector Antonio M. Solanes Segura

C/ Comte d'Urgell, 187

Escola Industrial - Edifici 25, 1a planta

08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 433

e-mail: sd.logistica@diba.cat

Funcions

La Subdirecció de Logística (SDL) és una unitat orgànica adscrita a la Direcció de Serveis d'Edificació i Logística. Intervé en àmbits diversos, per tal de donar suport a la resta de serveis de la Corporació i als seus organismes autònoms mitjançant els recursos humans, econòmics i materials que se li assignen en pressupost. Cal destacar:

 • Gestió de les despeses dels subministraments continus
 • Remodelació d'espais i trasllat de les dependències
 • Servei de vehicles amb i sense conductor, arranjament i manteniment de vehicles corporatius i d'altres usuaris
 • Provisió d'equips i materials d'oficina als diferents departaments corporatius
 • Tractament digital d'imatges i documentació gràfica per efectuar composició i maquetació, impressió digital i/o offset, treballs de post-impressió i acabats
 • Resposta a les necessitats informatives i documentals dels tècnics de l'administració local
 • Emmagatzematge (Plataforma de distribució logística)
 • Suport a l'activitat corporativa en recintes i edificis en general i en particular en matèria d'atenció i informació a les persones usuàries, gestió de carteries, suport a actes, neteja d'espais, recollida selectiva i tractament de plagues, gestió d'espais, sales de reunions i espais comuns, senyalització i
 • Atenció telefònica

Missió: Proveir serveis logístics integrals amb qualitat a les diferents unitats organitzatives de la Diputació de Barcelona, incloent el seu sector públic i els seus usuaris externs que fan ús del patrimoni corporatiu.

Visió: Proveir serveis logístics integrals amb criteris d'excel·lència a les diferents unitats organitzatives de la Diputació de Barcelona, incloent el seu sector públic i els seus usuaris externs que fan ús del patrimoni corporatiu.

Valors, treballem:

 • Cercant l'augment de la transparència en la nostra gestió
 • Impulsant la millora continua
 • Promovent la responsabilitat social corporativa
 • Optimitzant els recursos corporatius
 • Estimulant la salut i bon clima laboral
 • Sent flexibles i adaptables
 • Orientant-nos als nostres clients 

Departaments dependents

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113