Subdirecció de Desenvolupament de Sistemes d'Informació

Dades de contacte

Francisco Javier Giménez Bruque

Subdirector Francisco Javier Giménez Bruque

Pg. de la Vall d'Hebron, 171

Recinte Mundet - Edifici Migjorn, planta baixa

08035 Barcelona

Telèfon: 934 723 511

e-mail: sd.desenvsi@diba.cat

Web

Funcions

La Subdirecció de Desenvolupament de Sistemes d’Informació (SDSI) és responsable de planificar, dirigir i coordinar l’activitat en l’àmbit dels sistemes d’informació a la Corporació i als municipis de la demarcació.

Les seves funcions principals són:

 • Col·laborar en el procés de definició, seguiment i avaluació de les línies estratègiques de la Direcció.
 • Participar en la definició, desenvolupament i avaluació de la planificació dels sistemes d’informació corporatius i municipals, d’acord amb les directrius establertes per la Direcció.
 • Establir els mètodes de treball que permetin una homogeneïtat en l’actuació de les diferents unitats que la composen, els mecanismes de coordinació interna, els diferents nivells de responsabilitat i els procediments a utilitzar per a la presa de decisions.
 • Dirigir, coordinar i impulsar la creació i el manteniment dels sistemes d’informació corporatius i municipals atenent a criteris d’eficàcia, eficiència i sostenibilitat.
 • Proposar a la Direcció noves solucions per al desenvolupament dels sistemes d’informació corporatius i municipals. 

Comunitats de pràctiques

Departaments dependents

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113