Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional

Dades de contacte

Subdirectora Anna Maria Berruezo Calm

Rambla de Catalunya, 126

Edifici Can Serra

08008 Barcelona

Telèfon: 934 049 414

e-mail: comunicacio.diba@diba.cat

Funcions

Funcions específiques:

 • Planificar, dirigir i supervisar el conjunt d’accions vinculades amb el control del posicionament i la percepció de la marca Diputació de Barcelona.
 • Planificar, dirigir i coordinar la gestió de la comunicació de les àrees corporatives i la comunicació institucional en totes les seves vessants
 • Impulsar i promoure la comunicació a nivell corporatiu, i a nivell local, dissenyant i desenvolupant els plans de comunicació corporatius i les campanyes que se’n derivin.

 • Dissenyar, coordinar i fer el seguiment de les activitats de comunicació de les àrees de la corporació i dels seus Organismes Autònoms.

 • Dissenyar i dirigir l’elaboració de plans de contingència en l’àmbit de comunicació davant situacions imprevistes.

 • Planificar i coordinar el desenvolupament de les activitats de comunicació interna.

 • Dissenyar i dirigir el desenvolupament del Pla de Comunicació de la corporació i el Pla de Projectes de Comunicació anual (PPCO).

 • Dirigir i coordinar l’elaboració del pressupost anual i seguiment del PPCO.

 • Planificar, definir i coordinar la contractació dels projectes de comunicació.

 • Planificar, dissenyar i dirigir les campanyes de promoció i publicitat dels projectes de les àrees.

 • Dirigir i coordinar les edicions corporatives, sectorials i periòdiques tant digitals com en paper.

 • Dirigir i coordinar l’aplicació dels manuals d’identitat corporativa, senyalització i estil.

 • Coordinar l’elaboració i el desenvolupament del Pla de Publicacions.

 • Planificar i dirigir l’organització d’esdeveniments, exposicions i actes corporatius.

 • Planificar i dirigir l’organització d’estands, fires i congressos.

 • Dirigir i coordinar l’estratègia de la web corporativa (disseny i continguts).

 • Dirigir i coordinar l’estratègia de comunicació interna i els seus canals de comunicació.

 • Dirigir i coordinar l’estratègia de la web corporativa (disseny i continguts).

 • Participar en reunions, trobades i altres tipus d’activitats relacionades amb la matèria de la seva especialitat.

 • Assessorar i prestar serveis tècnics tant a nivell intern (la corporació en general) com a nivell extern (municipis i altres institucions) proporcionant informació sobre la matèria de la seva especialitat.

Departaments dependents

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113