Servei de Premsa, Publicitat i Xarxes Socials

Dades de contacte

Cap del Servei Jordi Navarro Domènech

Rambla de Catalunya, 126, 7a planta

Edifici Can Serra

08008 Barcelona

Telèfon: 934 022 094 Mòbil: 629 802 919

e-mail: premsa@diba.cat

Web

Funcions

Funcions específiques:

 • Dirigir, planificar i gestionar les relacions oficials i quotidianes amb els mitjans de comunicació, d’àmbit nacional i local.
 • Dirigir i supervisar les actuacions en matèria de comunicació que es duen a terme a les xarxes socials de la Corporació.
 • Dirigir i supervisar les actuacions en matèria de documentació i arxiu audiovisual.
 • Dirigir i gestionar la cobertura dels actes del president, vicepresidents i, si s’escau, dels diputats de la corporació.
 • Dirigir i supervisar l’elaboració dels materials de comunicació, inclòs el material visual.
 • Centralitzar, homogeneïtzar i supervisar la informació generada internament, per tal que sigui susceptible de ser tramesa als mitjans.
 • Supervisar el seguiment dels mitjans i analitzar els continguts.
 • Formar i donar suport al desenvolupament de la capacitat comunicativa dels portaveus.
 • Altres funcions que, per disposicions de l’Àrea o normatives vigents li siguin atribuïdes.

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113