Servei de Millora Organitzativa

Dades de contacte

Cap del Servei Gemma Quiñoa Conca

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
R. Mundet - Pav. Migjorn, 4a planta Bloc A
08035 Barcelona

Telèfon: 934 022 803

e-mail: s.millora.org@diba.cat

Funcions

Planificar, dirigir i coordinar els projectes vinculats a la millora dels processos organitzatius i de les metodologies corporatives que impulsin la implementació de l’administració digital i la transparència en el si de la Diputació de Barcelona.