Servei de Gestió de Parcs Naturals

Dades de contacte

Cap de l'Oficina Joana Barber Rosado

C/ Comte d'Urgell, 187

Edifici el Rellotge, 3a planta

08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 484

e-mail: s.gestioparcsn@diba.cat

Funcions

El Servei de Gestió de Parcs Naturals té per objecte preservar els valors naturals i culturals de la Xarxa de Parcs Naturals mitjançant la gestió activa, en equilibri amb el desenvolupament socioeconòmic i l’ús social del territori, en aliança amb el món local i la resta d’agents públics i privats presents en el territori, amb criteris d’eficàcia i eficiència.

Funcions

  • Vetllar per l’aplicació de la legalitat vigent en l'àmbit dels espais naturals protegits i tenir cura del manteniment dels valors naturals, paisatgístics, culturals i patrimonials dels parcs.
  • Desenvolupar accions adreçades a la conservació, al foment de la participació, al desenvolupament socioeconòmic i a l'ordenació de l'ús públic i a l'educació ambiental.
  • Establir nous instruments de planificació, en referència, principalment, a plans de protecció del medi natural i del paisatge.

Més informació: https://www.diba.cat/web/espais-naturals/servei-gestio-parcs-naturals

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

  • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

    Rambla de Catalunya, 126

    08008 Barcelona
  • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
  • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113