Servei de Control Financer

Dades de contacte

Cap del Servei Josep Munté Baldirà

Rambla de Catalunya, 126, 4a planta

Edifici Can Serra

08008 Barcelona

Telèfon: 934 720 773

e-mail: s.controlfinancer@diba.cat

Funcions

  • Planificar, dirigir i controlar les tasques necessàries per al desenvolupament del Pla d'Actuacions en matèria de control financer en l'àmbit dels organismes autònoms, consorcis i altres ens dependents.
  • Dirigir l'elaboració de la comptabilitat analítica de la Corporació. 

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

  • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

    Rambla de Catalunya, 126

    08008 Barcelona
  • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
  • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113