Servei d'Equipaments i Espai Públic

Dades de contacte

Cap del Servei Teresa Carreras Martínez

C/ Comte d'Urgell, 187

Edifici el Rellotge, 4a planta

08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 122

e-mail: s.equipamentsep@diba.cat

Funcions

L'objectiu del Servei d'Equipaments i Espai Públic és col·laborar amb els ens locals de la província per millorar la qualitat urbana del municipis mitjançant una adequada dotació d'equipaments públics, d'espais públics urbans i de xarxes d'infraestructures urbanes.

Aquesta col·laboració s'articula en una oferta de suport integral en totes les fases del cicle inversor de l'obra pública, des de la planificació i programació de la inversió a la execució, explotació i manteniment, mitjançant assessorament i suport tècnic, suport econòmic, cessió de mobiliari urbà i activitats de formació i informació. 

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

  • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

    Rambla de Catalunya, 126

    08008 Barcelona
  • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
  • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113