Servei d'Assistència Jurídica en Recursos Humans

Dades de contacte

Cap del Servei Meritxell Vidal i Bisbal

C/ Comte d'Urgell, 187

Edifici 14, planta baixa

08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 276

e-mail: s.sajrh@diba.cat

Web

Funcions

El Servei d’Assistència Jurídica en Recursos Humans té per missió donar assessorament i suport jurídic a les entitats locals de la demarcació en l’àmbit de recursos humans. Donar suport als seus membres electes i als responsables de RH en la implementació de les polítiques i les estratègies de personal i assessorar-los en les qüestions que requereixen en matèria de RH.

Objectius:

 • Assessorar jurídicament els ens locals de la província en l'àmbit de la gestió de recursos humans.
 • Dur a terme la seva representació i defensa jurídica en els procediments administratius i jurisdiccionals davant l'ordre social i contenciós-administratiu.
 • Instruir els seus expedients disciplinaris com a instructors.
 • Donar suport en els processos de negociació col·lectiva.

Línies d'assistència

 • Assessorament jurídic en via administrativa i representació i defensa en processos judicials
 • Informes jurídics en matèria de recursos humans
 • Processos de negociació de les condicions de treball
 • Instrucció d'expedients disciplinaris i expedients d'informació reservada
 • Representació i defensa davant d'altres institucions
 • Assessorament jurídic en la gestió de recursos humans

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113