Servei d’Assistència a la Direcció i Administració de Recursos Humans

Dades de contacte

Cap del Servei Sílvia Busquets Montes

C/ Comte d'Urgell, 187

Edifici 14, 2a planta

08036 Barcelona

Telèfon: 934 049 360

e-mail: s.adarh@diba.cat

Web

Funcions

El Servei d’Assistència a la Direcció i Administració de Recursos Humans té com a doble objectiu l’impuls, execució i millora de plans transversals, interns i externs, que ajudin al desenvolupament de tècniques i pràctiques de treball compartides, i l’assistència i suport tècnic i administratiu a la totalitat de serveis i oficines de la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local.

Àmbits d’actuació:

 • L’impuls i desenvolupament de projectes transversals interns.
 • El suport a la gestió econòmica, pressupostària, administrativa i de recursos humans de les diferents oficines i serveis que depenen de la Gerència (Unitat de Suport).
 • La dinamització i impuls de la Comunitat de Recursos Humans (Departament de la Comunitat de Recursos Humans).
 • Impuls i coordinació de projectes transversals externs per tal de donar resposta a peticions singulars, que tenen com a objectiu la millora de la gestió pública i dels serveis municipals dels ens locals de la demarcació de Barcelona.
 • Comunicació: Impuls, dinamització, gestió i coordinació de les accions de comunicació de la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local.
 • Assumir la gestió informatitzada de les nòmines dels empleats dels ajuntaments de la província de Barcelona que no superen els cinc mil habitants i que tinguin com a plantilla de personal com a màxim 50 treballadors de valor mitjà en els darrers 12 mesos.

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113

Directori de contacte de la Diputació de Barcelona

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113