Servei d'Assistència a l'Organització Municipal

Dades de contacte

Cap del Servei Francesc Liñán Garrés

C/ Comte d'Urgell, 187

Edifici 14, 2a planta

08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 041
934 049 395

e-mail: s.saom@diba.cat

Web

Funcions

El Servei d’Assistència a l’Organització Municipal té la missió d’oferir eines i serveis als governs locals per impulsar la transformació organitzativa des d’una triple vessant: la millora continuada, la innovació i la qualitat en la gestió. Es desenvolupen projectes d’assistència tècnica i material des d’una perspectiva integral, tant en l’àmbit estratègic com operatiu.

Objectius

 • Contribuir a millorar l'organització municipal en els àmbits de l'atenció ciutadana, els recursos humans i la planificació i l'avaluació de polítiques i serveis locals.
 • Millorar la gestió i la qualitat de les dades del padró d’habitants afavorint, alhora, l’estalvi dels recursos municipals que s’hi dediquen aplicant economies d’escala amb l’encomana de gestió dels ajuntaments.

Línies d'assistència

 • Assistència als tribunals i òrgans de selecció
 • Suport en els processos de selecció i provisió (bases, plans d’estabilització, etc.)
 • Instruments de planificació, gestió i desenvolupament de recursos humans
 • Estudi de les retribucions del personal al servei dels ajuntaments i dels consells comarcals.
 • Oficines d'atenció ciutadana (OAC)
 • Plans d’Actuació Municipal
 • Planificació i avaluació de polítiques i serveis locals
 • Cartes o Catàlegs de serveis
 • Millora de processos
 • Gestió del padró d'habitants

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113