Servei d'Assessoria Jurídica

Dades de contacte

Cap del Servei Juan Carlos Velasco Parra

C/ Londres, 55, 2a planta

08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 245

e-mail: s.assessoriaj@diba.cat

Funcions

Les funcions del Servei d'Assessoria Jurídica poden resumir-se en les següents:

  • La col·laboració en l'exercici de les funcions d'assessorament que l'article 92.3 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim local atribueix a la Secretaria de la Corporació.
  • La defensa, i si s'escau, la representació de la Corporació, segons el que preveu l'article 447 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, així com la coordinació amb les actuacions dels professionals aliens, quan es consideri oportuna la seva intervenció.

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

  • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

    Rambla de Catalunya, 126

    08008 Barcelona
  • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
  • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113