Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres

Dades de contacte

Cap del Servei Albert Abaurrea Frías

C/ Comte d'Urgell, 187

Edifici el Rellotge, 3a planta

08036 Barcelona

Telèfon: 934 725 092

e-mail: s.agtio@diba.cat

Funcions

El Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres té per objecte restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres de la província de Barcelona, en especial a la Xarxa de Parcs Naturals, en un escenari de canvi climàtic i crisi de biodiversitat, amb la complicitat dels ens locals de la província, en col·laboració amb les administracions competents i mitjançant la programació de les obres i inversions, la gestió patrimonial, forestal i el Catàleg de Serveis, per a una gestió acurada i especialitzada dels recursos públics.

Funcions

 • Mantenir i millorar els equipaments i les infraestructures dels espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals.
 • Desenvolupar actuacions de millora del patrimoni forestal corporatiu dels parcs.
 • Conservar i potenciar la infraestructura viària bàsica dels parcs.
 • Donar suport especialitzat als ens locals a través del Catàleg de Serveis.

Més informació: https://www.diba.cat/web/espais-naturals/servei-analisi-gestio-territorial

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113