Oficina de Gestió Interna

Dades de contacte

Cap de l'Oficina Anna Busqué i Mitjà

C/ Comte d'Urgell, 187

Escola Industrial - Edifici 2, planta baixa

08036 Barcelona

Telèfon: 934 725 026

e-mail: o.gestioint@diba.cat

Funcions

L'Oficina de Gestió Interna realitza tasques d'informació i consell, d'estudi, de planificació i de coordinació, d'anàlisi de l'entorn i de proposta motivada i raonada de solucions envers de les diferents àrees i serveis de la Corporació. S'encarrega dels programes de compres i de la gestió dels serveis interns. 

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

  • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

    Rambla de Catalunya, 126

    08008 Barcelona
  • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
  • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113