Oficina d'Arxiu i Gestió Documental

Dades de contacte

Cap de l'Oficina Jordi Vilamala Salvans

C/ Mejia Lequerica, 1

Telèfon: 934 022 665

e-mail: arxiu@diba.cat

Web