Oficina Administrativa i de Suport Jurídic

Dades de contacte

Cap de l'Oficina Cèlia Guillot Rabanal

C/ Comte d'Urgell, 187

Edifici el Rellotge, 3a planta

08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 421

e-mail: o.adminsj@diba.cat

Funcions

L’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic (OASJ) té per objecte planificar, dirigir, coordinar i controlar la gestió dels processos administratius i de gestió econòmica, la gestió dels recursos humans i pressupostaris de la GSEN i el suport juridicoadministratiu a la gestió dels espais protegits de la XPN.

Funcions

  • Coordinar conjuntament amb la GSEN la gestió dels recursos transversals de la Gerència: recursos humans, econòmics, logístics, i assistència jurídica i suport administratiu i econòmic als consorcis que gestionen espais naturals protegits.

Més informació: https://www.diba.cat/web/espais-naturals/oficina-administrativa-i-de-suport-juridic

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

  • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

    Rambla de Catalunya, 126

    08008 Barcelona
  • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
  • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113