Gerència de Serveis de Cultura

Dades de contacte

Gerent Núria Lomas Pascual

C/ Comte d'Urgell, 187

Edifici el Rellotge - 1a planta

08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 271

e-mail: gs.cultura@diba.cat

Funcions

Per tal d'assolir els objectius de l'Àrea de Cultura, la Gerència de Serveis de Cultura, coordina i impulsa tres línies d'actuació:

- La cooperació cultural, a través del suport genèric a les polítiques i estratègies culturals dels ajuntaments

- El patrimoni cultural, mitjançant el suport especialitzat en l'àmbit del patrimoni cultural, l'arqueologia, els arxius municipals, els museus locals i els centres d'interpretació del territori

- La difusió artística, tot promovent la difusió artística local, la formació de nous públics i el suport a la creació local en l'àmbit de les arts escèniques i plàstiques 

Departaments dependents

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

  • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

    Rambla de Catalunya, 126

    08008 Barcelona
  • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
  • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113