Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Dades de contacte

Gerent Valentín Aceña Ramos

C/ Comte d'Urgell, 187

Edifici el Rellotge, 4a planta

08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 479

e-mail: gs.infraestvm@diba.cat

Funcions

La Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat té al seu càrrec l'explotació de la xarxa provincial de carreteres, i com objectiu principal s'ha marcat la millora qualitativa del nivell d'accessibilitat i de l'ús de la xarxa, per incrementar la seguretat viària dels usuaris. 

Departaments dependents

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

  • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

    Rambla de Catalunya, 126

    08008 Barcelona
  • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
  • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113