Gerència de Serveis d'Espais Naturals

Dades de contacte

Gerenta María Ángeles Palacio Pastor

C/ Comte d'Urgell, 187

Edifici el Rellotge, 3a planta

08036 Barcelona

Telèfon: 934 022 425

e-mail: gs.espaisn@diba.cat

Funcions

La Gerència de Serveis d’Espais Naturals té com a missió gestionar i posar en valor els recursos naturals i patrimonials existents a la Xarxa de Parcs Naturals (XPN) de la Diputació de Barcelona a través d’estructures de gestió en les quals s’integren els ajuntaments, i hi participen activament les entitats i associacions implicades en la conservació del medi natural.

Les funcions de la Gerència son:

 • Coordinar els 2 Serveis i Oficina adscrits a la GSEN: el Servei de Gestió de Parcs Naturals,  el Servei d’Anàlisi, Gestió Territorial, Infraestructures i Obres; amb la finalitat de proveir i de gestionar de manera eficaç i sostenible el funcionament ordinari de la XPN, i l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic responsable de la gestió dels recursos humans i econòmics de la Gerència, així com també de l’assistència jurídica i del suport administratiu als consorcis que gestionen espais naturals protegits.
 • Gestionar el Parc Fluvial del Besòs a partir de l'encomanda feta pels ajuntaments de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i Barcelona.
 • Donar suport en els àmbits de la Comunicació, la Formació i la Coordinació de projectes que promou la GSEN.
 • Estimular la participació i desenvolupar projectes i xarxes d'abast estatal i europeu, relacionats amb l'anàlisi i la planificació del sòl no urbanitzable.

Més informació: https://www.diba.cat/web/espais-naturals/gerencia-serveis-espais-naturals

Departaments dependents

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113