Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic

Dades de contacte

Gerent Joan Closa Pujabet

C/ Comte d'Urgell, 187

Edifici el Rellotge, planta baixa

08036 Barcelona

Telèfon: 934 020 658

e-mail: gs.eiupa@diba.cat

Funcions

La Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic coordina i impulsa les accions de les seves unitats en la implementació dels objectius estratègics i directius de l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, emmarcats en les accions de millora dels equipaments públics i dels espais urbans i de gestió del patrimoni arquitectònic local en l'Àmbit d'Acció territorial sostenible del Pla de Mandat de la Diputació de Barcelona.

La gerència fixa els seus objectius en la col·laboració amb els Ajuntaments per assolir una dotació d'equipaments i espais públics adequada socialment, viable econòmicament i respectuosa amb el medi natural, garantir unes xarxes d'infraestructures urbanes suficients i gestionades amb eficiència i per potenciar la identitat col·lectiva amb la preservació del patrimoni arquitectònic local.

Per assolir els seus objectius la gerència disposa del Servei d'Equipaments i Espai Públic (SEEP) i el Servei del Patrimon i Arquitectònic Local (SPAL). 

Departaments dependents

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

  • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

    Rambla de Catalunya, 126

    08008 Barcelona
  • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
  • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113