Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Dades de contacte

Gerent Nicolasa Pérez Sánchez

C/ Comte d'Urgell, 187

Edificio 14, 2ª planta

08036 Barcelona

Telèfon: 934 049 400

e-mail: gs.agovernl@diba.cat

Web

Funcions

La Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local, treballa amb els ens locals de la província mitjançant línies de servei de consultoria i d'assistència jurídica i tècnica. Potencia l'organització de les administracions municipals a fi que siguin capaces de donar resposta a les necessitats dels ciutadans i als reptes plantejats en la seva gestió de millora i optimització dels recursos municipals.

Dona suport als ajuntaments amb visió d'assistència integral, vetllant per la col·laboració transversal entre els diferents àmbits de treball, promovent i facilitant eines de gestió i contribuint a la consolidació d'un sector local eficient i estructurat, amb capacitat per a la provisió de serveis especialitzats i de qualitat, necessaris pel bon funcionament de les organitzacions municipals.

Missió

La missió de la Gerència, és la de prestar serveis als ens locals de la demarcació de Barcelona en els àmbits de:

 • l'assessorament jurídic de recursos humans,
 • la gestió i confecció de nòmines,
 • l'assessorament tècnic en organització,
 • la gestió informatitzada del padró d'habitants,
 • l'assessorament tècnic en la millora de la gestió pública,

Objectius

 • Prestar serveis als ens locals amb la màxima eficiència i qualitat.
 • Proposar la millora dels productes que constitueixen l’assessorament i assistència actual, així com, vetllar per la seva consolidació.
 • Identificar i analitzar els factors claus dels serveis prestats i definir els millors indicadors qualitatius i quantitatius per avaluar l’activitat.

Línies d’assistència

 • Impuls i coordinació de projectes transversals
 • Impuls i creació de xarxes relacionals
 • Assistència integral en la millora de l’organització dels ens locals
 • Assistència en processos selectius de personal
 • Assistència en la gestió del padró municipal d’habitants
 • Assistència jurídica en recursos humans
 • Assistència a l’administració de recursos humans

Comunitats de pràctiques

CORH - Comunitat de Recursos Humans

És un espai presencial i virtual que té com a missió compartir i gestionar el coneixement entre els professionals dedicats al món de la gestió de personal en el sector públic per sumar esforços, intercanviar experiències i optimitzar recursos.

Comunitat de Padró

La Comunitat Virtual de padró vol ser una eina de treball en xarxa per a qui gestiona el padró municipal d'habitants. Està orientada a garantir-los el màxim d'autonomia en la seva feina diària, posant al seu abast tota la informació necessària.

Comunitat Espai Prevenció

L'espai prevenció és una comunitat virtual que té com a objectiu principal compartir i gestionar el coneixement entre els seus integrants, així com afavorir i optimitzar la relació entre els professionals dedicats a la prevenció de riscos laborals en l'administració local, posant a disposició d'aquests instruments per a reforçar la seva capacitat de gestió i autonomia.

Departaments dependents

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113