Gabinet de Premsa i Comunicació

Dades de contacte

Cap del Gabinet Pendent

Rambla de Catalunya, 126, 7a planta

Edifici Can Serra

08008 Barcelona

Telèfon: 934 049 412 Mòbil: 629 802 919

e-mail: gb.premsacom@diba.cat

Web

Funcions

Funcions específiques:

 • Planificar i dissenyar les accions que la Diputació de Barcelona durà a terme amb els mitjans de comunicació, segons els objectius fixats per la coordinació de la seva àrea i la Presidència.
 • Supervisar i establir les directrius d’ús i funcionament de l'arxiu de premsa, així com l’organització i el manteniment d’aquest arxiu.

 • Impulsar, planificar i coordinar el desenvolupament de les activitats orientades a mantenir la presència de la corporació en les xarxes socials.
 • Coordinar la redacció d’articles, notes de premsa, cartes, textos de web i altres tipus d’escrits, supervisant-ne la seva distribució i difusió cap als mitjans de comunicació oportuns, quan la situació així ho requereixi.

 • Participar en reunions, trobades i altres tipus d’activitats relacionades amb la matèria de la seva especialitat.

 • Contactar i gestionar les relacions amb els mitjans de comunicació procurant el tracte correcte de la informació de la corporació, les convocatòries i organització de rodes de premsa i gestionar les peticions que realitzin els mitjans (entrevistes, dossiers informatius, etc.).

 • Assessorar i prestar serveis tècnics tant a nivell intern (la corporació en general) com a nivell extern (municipis i altres institucions) proporcionant informació sobre la matèria de la seva especialitat.

Departaments dependents

DepartamentTelèfonCorreu electrònic
Gabinet de Premsa i Comunicació934 049 412 Mòbil: 629 802 919gb.premsacom@diba.cat
Servei de Premsa, Publicitat i Xarxes Socials934 022 094 Mòbil: 629 802 919premsa@diba.cat

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113