Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Dades de contacte

Luis Ramírez Pierna

Director Luis Ramírez Pierna

Passeig de la Vall d'Hebron, 171

Recinte Mundet - Edifici Migjorn

08035 Barcelona

Telèfon: 934 723 510

e-mail: ds.tsc@diba.cat

Web

Funcions

La Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius (DSTSC) té com a missió proporcionar tots els serveis i infraestructures d’informàtica i telecomunicacions de la corporació per a l’àmbit intern i també el del suport als ens locals, establint estratègies de futur alineades amb les necessitats funcionals corporatives i optimitzant la relació cost benefici. Els serveis de tecnologies i sistemes corporatius s’entenen com la integració dels àmbits clàssics de la informàtica i les telecomunicacions. S’assegura una direcció única per al tractament lògic de la informació i les seves xarxes de transmissió, independentment del seu format físic (veu, dades o imatge).

Les funcions assignades a aquesta Direcció són:

 • Dur a terme els criteris fixats per la corporació en matèria de tecnologies de la informació (en endavant, TIC). És a dir, informàtica, telecomunicacions i, en general, en aquelles tecnologies relacionades amb el tractament automatitzat de la informació, i proposar els recursos necessaris que cal habilitar per a aquesta finalitat.
 • Coordinar les tasques administratives de TIC de totes les unitats de la corporació i, de forma particular, aquelles que tenen interrelació, i proposar les mesures adequades per a una màxima normalització.
 • Controlar i fer el seguiment d’aquelles tasques en matèria de TIC realitzades per a la corporació mitjançant recursos externs.
 • Proposar i gestionar les actuacions a desenvolupar per la corporació en matèria de TIC que, dins els supòsits de la cooperació i assistència, es realitzin per als ens locals de la província.
 • Desenvolupar i gestionar els projectes en TIC que es produeixin a proposta de les àrees, direccions i serveis.
 • Coordinar la formació i reciclatge del personal corporatiu en matèria de TIC.
 • Informar la despesa econòmica que generin les àrees, direccions i serveis de la corporació i els seus organismes autònoms en matèria de TIC.
 • Assessorar els organismes autònoms de la corporació en matèria de TIC, quan així es requereixi, i tutelar, si escau, l’homogeneïtat en el tractament de sistemes d’informació comuns. 

Comunitats de pràctiques

 • Comunitat de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius (DSTSC) Comunitat de treball col·laboratiu per als projectes transversals de la Direcció.
 • Comunitat Punt web Comunitat virtual per als editors de webs corporatius i altres productes de comunicació digital.
 • Dinamitzadors de comunitats Diba és un espai de treball i col·laboració per als gestors de comunitats de la Diputació. L'objectiu és conèixer i difondre les millors pràctiques en aquest àmbit, intercanviar informació útil i tenir un retorn sobre l'ús de la plataforma que ens permeti perfeccionar-la.
 • Comunitat Smart region Té per objectiu intercanviar experiències, elaborar propostes d'acció conjunta i debatre sobre qüestions que permetin avançar cap a un territori més sostenible, amb uns serveis més eficients i amb una millor atenció a la ciutadania.

Departaments dependents

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113