Direcció de Serveis de Formació

Dades de contacte

Enric Herranz Moral

Director Enric Herranz Moral

C/ Comte d'Urgell, 187

Edifici 14, 3a planta

08036 Barcelona

Telèfon: 934 049 300

e-mail: ds.formacio@diba.cat

Web

Funcions

La Direcció de Serveis de Formació centralitza la planificació, el seguiment i l'avaluació de la totalitat d'accions formatives que la corporació projecta als ens locals de la demarcació de Barcelona. 

La seva missió, visió i línies estratègiques són les següents:

Missió
Enfortir els ens locals mitjançant serveis i recursos formatius que desenvolupin les competències dels seus empleats i empleades.

Visió
Ser el referent en matèria d’innovació formativa i transferència del coneixement.

Línies estratègiques del mandat 2019-2023:

 • Dissenyar serveis i recursos formatius innovadors i ajustats a les necessitats dels ens locals.
 • Impulsar la transferència de coneixement amb diferents agents que intervenen en la formació.  
 • Invertir en l’organització interna de la Direcció fomentant la transversalitat.
 • Crear l’observatori de governs locals per a la cohesió territorial.

Departaments dependents

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

 • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

  Rambla de Catalunya, 126

  08008 Barcelona
 • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
 • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113