Diputat delegat de Participació

Dades de contacte

Diputat delegat Marc Serra Solé

 Rambla de Catalunya, 08008 Barcelona

Edifici Can Serra

Telèfon: 934 022 746