Diputat delegat de Mobilitat Sostenible

Dades de contacte

Diputat delegat Jesús Naharro Rodríguez

Carrer Comte d'Urgell, 187, 08036 Barcelona

Recinte Escola Industrial. Edifici el Rellotge

Telèfon: 934 022 481