Coordinació per matèria d'Estratègia Corporativa i Concertació Local

Dades de contacte

Coordinadora per matèria Marina Espinosa de Castro

Rambla de Catalunya, 126

Edifici Can Serra

08008 Barcelona

Telèfon: 934 022 477

Funcions

1. Quant a les funcions de planificació, organització, direcció, gestió i avaluació i assessorament i representació, seran les mateixes que per als coordinadors/es d’àrea, referides únicament a la seva matèria i sota la dependència orgànica del coordinador/a de l’àrea a qui s’adscrigui.

2. Qualsevol altra funció que expressament li encomani el/la coordinador/a de l’àrea.

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

  • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

    Rambla de Catalunya, 126

    08008 Barcelona
  • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
  • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113