Busqueu un departament o una persona?

En cas que vulguis atenció telefònica, pots trucar a la nostra centraleta

  934 022 222

 


Directori de contacte de la Diputació de Barcelona

Centraleta

DepartamentTelèfonCorreu electrònic
Centraleta934 022 222

Organigrama de Govern

Informació en procés d'actualització
DepartamentTelèfonCorreu electrònic
Presidència934 022 225presidencia@diba.cat
Vicepresidència 1a934 723 601vicepresidencia1@diba.cat
Vicepresidència 2a934 022 360vicepresidencia2@diba.cat
Vicepresidència 3avicepresidencia3@diba.cat
Vicepresidència 4avicepresidencia4@diba.cat
Vicepresidència 5avicepresidencia5@diba.cat
Vicepresidència 6avicepresidencia6@diba.cat
Vicepresidència 7avicepresidencia7@diba.cat
Àrea de Presidència934 022 225presidencia@diba.cat
Coordinació General934 022 260c.general@diba.cat
Diputada adjunta de Presidència i delegada de Relacions Internacionals, Agenda 2030, Agendes Urbanes i Innovació de Polítiques Públiques934 022 225presidencia@diba.cat
Àrea de Serveis Generals i Transició Digital934 022 746a.sgtd@diba.cat
Diputat delegat de Recursos Humans934 022 746a.sgtd@diba.cat
Coordinació d'Àrea934 022 040ca.sgtd@diba.cat
Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme934 022 477a.det@diba.cat
Diputada delegada de Turisme934 022 937a.det@diba.cat
Coordinació d'Àrea934 022 235a.det@diba.cat
Àrea de Cultura934 049 494a.cultura@diba.cat
Coordinació d'Àrea934 022 344a.cultura@diba.cat
Àrea d'Infraestructures i Territori934 022 477
Coordinació d'Àrea
Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Diputat delegat de Joventut934 022 557
Diputada delegada de Cures i Cicle de Vida934 049 395
Coordinació d'Àrea934 022 470
Àrea de Bon Govern, Transparència i Participacióa.bgtp@diba.cat
Diputat delegat de Bon Govern i Transparència934 049 395a.iglct@diba.cat
Diputat delegat de Participació934 022 746
Coordinació d'Àrea
Àrea d'Educació934 022 477a.ed@diba.cat
Diputada adjunta de l'Àrea d'Educacióa.ed@diba.cat
Coordinació d'Àrea934 022 950a.ed@diba.cat
Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica934 022 456a.accioclimatica@diba.cat
Diputat delegat de Mobilitat Sostenible934 022 481
Coordinació de l'Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energèticaa.accioclimatica@diba.cat
Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana
Diputada delegada d'Habitatge
Coordinació de l'Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana
Àrea de Feminismes i Igualtata.fi@diba.cat
Diputada adjunta de l'Àrea de Feminismes i Igualtata.fi@diba.cat
Coordinació de l'Àrea de Feminismes i Igualtat
Àrea d’Esports i Activitat Física
Diputat adjunt de l'Àrea d'Esports i Activitat Física
Coordinació de l'Àrea d’Esports i Activitat Física
Àrea d’Espais Naturals i Infraestructura Verdaa.eniv@diba.cat
Diputat adjunt de l'Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verdaa.eniv@diba.cat
Coordinació de l'Àrea d’Espais Naturals i Infraestructura Verdaa.eniv@diba.cat
Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública934 022 456a.ccsp@diba.cat
Diputada delegada de Comerç i Consum934 022 481a.ccsp@diba.cat
Diputada delegada de Salut Pública934 022 481a.ccsp@diba.cat
Coordinació d'Àreaa.ccsp@diba.cat

Estructura orgànica 

Àrea de Presidència

DepartamentTelèfonCorreu electrònic
Coordinació General934 022 220c.general@diba.cat
Coordinació de Cooperació i Assistència Local934 022 209c.eccl@diba.cat
Servei de Planificació i Avaluació934 020 709s.planif.avaluacio@diba.cat
Servei d'Agenda 2030s.agenda2030p@diba.cat
Direcció del Gabinet de la Presidència934 723 605dg.presidencia@diba.cat
Gabinet de Relacions Públiques i Protocol934 022 101gb.protocol@diba.cat
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional934 049 414comunicacio.diba@diba.cat
Servei de Planificació i Serveis Editorials934 049 414comunicacio.diba@diba.cat
Gabinet de Premsa i Comunicació934 049 412 Mòbil: 629 802 919gb.premsacom@diba.cat
Servei de Premsa, Publicitat i Xarxes Socials934 022 094 Mòbil: 629 802 919premsa@diba.cat
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General934 049 082ds.suportcg@diba.cat
Centre Internacional per a la Innovació de Serveis Públics934 049 082ds.suportcg@diba.cat
Direcció de Relacions Internacionals934 049 444d.relacionsint@diba.cat
Oficina d'Europa i Estratègia Internacional934 022 077o.europa.eint@diba.cat
Oficina de Cooperació al Desenvolupament934 022 504o.cooperaciod@diba.cat
Gabinet de Prevenció i Seguretat934 022 816gb.p.seguretat@diba.cat
Direcció de Serveis de Cooperació Local934 022 209ds.cooperacio@diba.cat
Servei de Govern Local934 022 258s.governl@diba.cat
Oficina d’Assistència a la Cooperació Local934 022 209ds.cooperacio@diba.cat
Secretaria General934 022 244secretaria@diba.cat
Servei de Secretaria934 022 246s.secretaria@diba.cat
Direcció dels Serveis de Secretaria, adjunta a la Secretaria General934 022 248ds.secretaria@diba.cat
Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials934 022 581s.bopipo@diba.cat
Oficina d'Arxiu i Gestió Documental934 022 665arxiu@diba.cat
Direcció de Serveis Jurídics934 022 990ds.juridics@diba.cat
Servei d'Assessoria Jurídica934 022 245s.assessoriaj@diba.cat
Servei d'Assistència Jurídica Local934 022 205s.assistenciajl@diba.cat
Direcció de Serveis de Secretaries Delegades934 049 134ds.secr.deleg@diba.cat

Àrea de Serveis Generals i Transició Digital

DepartamentTelèfonCorreu electrònic
Secció de Gestió i Coordinació del Compliment Normatiu en Protecció de Dades Personals - oficina de suport al Delegat de Protecció de Dades934 725 112rgpd@diba.cat
Servei de Contractació934 022 259s.contractacio@diba.cat
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària934 022 224o.patrimonigi@diba.cat
Direcció dels Serveis de Recursos Humans934 022 226ds.recursosh@diba.cat
Oficina de Prevenció de Riscos Laborals934 022 099o.prevencioriscos@diba.cat
Servei de Relacions Col·lectives i Suport Jurídic934 049 151s.relacionscol.sj@diba.cat
Servei d'Administració de Recursos Humans934 022 020s.adminrh@diba.cat
Subdirecció de Planificació i Selecció de Recursos Humans934 049 429sd.planificaciosrh@diba.cat
Oficina de Planificació de Recursos Humans934 049 430o.planificaciorh@diba.cat
Oficina d'Accés i Gestió de la Contractació934 022 578o.agcontrac@diba.cat
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica934 022 091ds.planif.econ@diba.cat
Servei de Programació934 022 237s.programacio@diba.cat
Direcció de Serveis d'Edificació i Logística934 049 393ds.edif.logist@diba.cat
Subdirecció de Logística934 022 433sd.logistica@diba.cat
Oficina de Gestió Interna934 725 026o.gestioint@diba.cat
Oficina de Gestió de Recintes934 022 052o.gestior@diba.cat
Subdirecció d'Edificació934 022 280sd.edificacio@diba.cat
Servei de Projectes i Obres934 020 702s.projecteso@diba.cat
Servei de Manteniment d'Edificis934 022 404s.mant.edif@diba.cat
Oficina de Seguretat en Obres i Autoprotecció934 022 222o.seguretat.oia@diba.cat
Intervenció General934 022 240intervenciogf@diba.cat
Servei de Control Financer934 720 773s.controlfinancer@diba.cat
Servei Comptable934 022 068s.comptable@diba.cat
Servei de la Funció Interventora934 022 047s.funcio.interv@diba.cat
Tresoreria934 022 858tresoreria@diba.cat
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius934 723 510ds.tsc@diba.cat
Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic934 726 062s.amse@diba.cat
Servei de Millora Organitzativa934 022 803s.millora.org@diba.cat
Subdirecció de Planificació i Serveis TIC934 722 008sd.pserveistic@diba.cat
Servei de Gestió d'Operacions TIC934 722 321s.gestiotic@diba.cat
Subdirecció de Desenvolupament de Sistemes d'Informació934 723 511sd.desenvsi@diba.cat
Oficina Tècnica de Sistemes de Gestió Corporatius934 722 118ot.sgestiocorp@diba.cat
Oficina Tècnica de Sistemes d'Informació Municipals934 726 037ot.sinfmpals@diba.cat
Oficina Tècnica d'Internet934 722 120ot.internet@diba.cat

Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat

Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana

Àrea d'Educació

Àrea de Cultura

Àrea de Feminismes i Igualtat

Àrea d'Esports i Activitat Física

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme 

Àrea d'Infraestructures i Territori

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica

Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda

Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública

Grups polítics

Òrgans de gestió

Altres directoris

Registre General

Model de sol·licitud / instància

  • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

    Rambla de Catalunya, 126

    08008 Barcelona
  • Horari: de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres
  • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113