Directori de contacte de la Diputació de Barcelona

Centraleta

DepartamentTelèfonCorreu electrònic
Centraleta934 022 222

Organigrama de govern

DepartamentTelèfonCorreu electrònic
Presidència934 022 225presidencia@diba.cat
Vicepresidència 1a934 020 673vicepresidencia1@diba.cat
Vicepresidència 2a934 022 231vicepresidencia2@diba.cat
Vicepresidència 3a934 022 231vicepresidencia3@diba.cat
Vicepresidència 4a934 020 673vicepresidencia4@diba.cat
Coordinació General934 022 260c.general@diba.cat
Àrea de Presidència934 022 225presidencia@diba.cat
Diputada adjunta de Presidència934 022 509presidencia@diba.cat
Diputada delegada per a les Relacions Internacionals934 022 509presidencia@diba.cat
Diputada delegada per a l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)934 020 673presidencia@diba.cat
Diputada delegada per a les Polítiques de Participació934 020 673presidencia@diba.cat
Coordinadora d'Estratègia Corporativa i Concertació Local934 022 209c.eccl@diba.cat
Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns934 022 746a.rh.hisenda.si@diba.cat
Diputat adjunt de Recursos Humans934 022 746a.rh.hisenda.si@diba.cat
Coordinador d'Àrea934 022 040ca.rh.hisenda.si@diba.cat
Coordinador en matèria de serveis interns934 022 040arhhsi.coord.m.si@diba.cat
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç934 022 227a.desenv.etc@diba.cat
Diputat delegat de Turisme
Diputat delegat de Comerç934 049 025a.desenv.etc@diba.cat
Coordinador d'Àrea934 022 235ca.desenv.etc@diba.cat
Área de Cultura934 049 494a.cultura@diba.cat
Coordinador d'Àrea934 022 344a.cultura@diba.cat
Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals934 022 477a.ien@diba.cat
Diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals934 022 481a.ien@diba.cat
Coordinador d'Àrea934 022 477a.espaisn@diba.cat
Coordinador en matèria d'Espais Naturals34 022 489a.espaisn@diba.cat
Coordinador en matèria d’Infraestructures934 022 479a.ien@diba.cat
Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social934 022 470a.iss@diba.cat
Diputat delegat de Salut Pública i Consum934 049 455a.iss@diba.cat
Diputada delegada per a les Polítiques d'Igualtat934 049 092a.iss@diba.cat
Coordinadora d'Àrea934 022 470ca.iss@diba.cat
Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial934 723 302a.iglct@diba.cat
Coordinador d'Àrea934 049 395a.iglct@diba.cat
Àrea d'Educació, Esports i Joventut93 402 22 63a.eej@diba.cat
Diputat delegat d'Esports934 022 463a.eej@diba.cat
Diputat delegat de Joventut934 022 557a.eej@diba.cat
Coordinador d'Àrea934 022 950a.eej@diba.cat
Àrea d'Acció Climàtica934 022 456a.accioclimatica@diba.cat
Coordinador d'Àrea934 022 456a.accioclimatica@diba.cat

Estructura orgànica 

Àrea de Presidència

DepartamentTelèfonCorreu electrònic
Gabinet de la Presidència934 022 225dg.presidencia@diba.cat
Gabinet de Relacions Públiques i Protocol934 022 101gb.protocol@diba.cat
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional934 049 414comunicacio.diba@diba.cat
Servei de Planificació i Serveis Editorials934 049 414comunicacio.diba@diba.cat
Gabinet de Premsa i Comunicació934 049 412
Mòbil 629 802 919
gb.premsacom@diba.cat
Servei de Premsa, Publicitat i Xarxes Socials934 022 094 - 629 802 919premsa@diba.cat
Secretaria General934 022 244secretaria@diba.cat
Servei de Secretaria934 022 246s.secretaria@diba.cat
Direcció dels Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria General934 022 248ds.secretaria@diba.cat
Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials934 022 581s.bopipo@diba.cat
Oficina d'Arxiu i Gestió Documental934 022 665arxiu@diba.cat
Direcció de Serveis Jurídics934 022 990ds.juridics@diba.cat
Servei d'Assessoria Jurídica934 022 245s.assessoriaj@diba.cat
Servei d'Assistència Jurídica Local934 022 205s.assistenciajl@diba.cat
Direcció de Serveis de Secretaries Delegades934 049 134ds.secr.deleg@diba.cat
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General934 049 082ds.suportcg@diba.cat
Centre Internacional per a la Innovació dels Serveis Públics934 049 082ds.suportcg@diba.cat
Gabinet de Prevenció i Seguretat934 022 816gb.p.seguretat@diba.cat
Direcció de Serveis de Cooperació Local934 022 209ds.cooperacio@diba.cat
Servei de Govern Local934 022 258s.governl@diba.cat
Oficina d’Assistència a la Cooperació Local934 022 209ds.cooperacio@diba.cat
Servei d'Agenda 2030 i Participació934 723 027s.agenda2030p@diba.cat
Servei de Planificació i Avaluació934 020 709s.planif.avaluacio@diba.cat
Direcció de Relacions Internacionals934 049 444d.relacionsint@diba.cat
Oficina d'Europa i Estratègia Internacional934 022 077o.europa.eint@diba.cat
Oficina de Cooperació al Desenvolupament934 022 504o.cooperaciod@diba.cat

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

DepartamentTelèfonCorreu electrònic
Intervenció General934 022 240intervenciogf@diba.cat
Servei de Control Financer934 720 773s.controlfinancer@diba.cat
Servei Comptable934 022 068s.comptable@diba.cat
Servei d'Assistència Econòmico-Financera934 022 262s.assistenciaef@diba.cat
Servei de la Funció Interventora934 022 047s.funcio.interv@diba.cat
Oficina de Control de Recursos Interns934 022 316o.controlri@diba.cat
Tresoreria934 022 858tresoreria@diba.cat
Direcció dels Serveis de Recursos Humans934 022 226ds.recursosh@diba.cat
Subdirecció Juridicoadministrativa i de Relacions Laborals934 022 226sd.juridicoadm.rl@diba.cat
Oficina de Prevenció de Riscos Laborals934 022 099o.prevencioriscos@diba.cat
Servei de Relacions Col·lectives i Suport Jurídic934 049 151s.relacionscol.sj@diba.cat
Servei de Planificació de Recursos Humans934 049 429s.planifrrhh@diba.cat
Oficina de Planificació de Recursos Humans934 049 429
Oficina d'Accés i Gestió de la Contractació934 049 271o.agcontrac@diba.cat
Servei d'Administració de Recursos Humans934 022 020s.adminrh@diba.cat
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica934 022 091ds.planif.econ@diba.cat
Servei de Programació934 022 237s.programacio@diba.cat
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària934 022 224o.patrimonigi@diba.cat
Direcció de Serveis d'Edificació i Logística934 049 393ds.edif.logist@diba.cat
Subdirecció de Logística934 022 433sd.logistica@diba.cat
Oficina de Gestió Interna934 725 026o.gestioint@diba.cat
Oficina de Gestió de Recintes934 022 052o.gestior@diba.cat
Subdirecció d'Edificació934 022 280sd.edificacio@diba.cat
Servei de Projectes i Obres934 020 702s.projecteso@diba.cat
Servei de Manteniment d'Edificis934 022 404s.mant.edif@diba.cat
Oficina de Seguretat en Obres i Autoprotecció934 022 222o.seguretat.oia@diba.cat
Servei de Contractació934 022 259s.contractacio@diba.cat

Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Àrea de Cultura

Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social

Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Àrea d'Acció Climàtica

Grups polítics

Òrgans de gestió

Busqueu un departament o a una persona?

Telèfon general: 934 022 222

 

 

Altres directoris

Registre general

Model de sol·licitud / instància

  • Edifici Can Serra  Edifici Can Serra

    Rambla de Catalunya, 126

    08008 Barcelona
  • Horari: de 10 a 13h, de dilluns a divendres
  • Per a qualsevol dubte, truqueu al 934 022 113