Butlletí de Cultura


L'Info Cultura és el butlletí digital setmanal de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona que recull les informacions referents als programes sobre patrimoni cultural, difusió artística, estudis i recursos culturals, cultura popular i tradicional, la Xarxa de Biblioteques Municipals i el Palau Güell. 

Subscripció 

Butlletí