Diputació de Barcelona

Projectes editorials

La Diputació de Barcelona destaca per l’edició de publicacions tècniques especialitzades com a suport al treball que du a terme en els seus diferents àmbits de gestió. També edita altres publicacions de divulgació cultural i de recuperació del patrimoni històric i cultural relacionades amb el seu territori, la província de Barcelona.

Les publicacions de la Diputació de Barcelona, amb una llarga tradició, estan alineades amb l’estratègia general de la corporació, amb el Pla de mandat i amb les línies estratègiques que se’n deriven. Atenen les necessitats de difusió de coneixements envers el territori i les seves persones, especialment el món local, i estan totalment al dia de les tendències del sector editorial.

La Diputació de Barcelona ha fet una aposta ferma ja des de fa més d’una dècada per l'impuls de les edicions digitals, especialment les de caire tècnic, la reducció dels tiratges de paper al mínim, la implementació de la impressió a demanda i la gratuïtat de moltes de les edicions tècniques digitals destinades majoritàriament al món local.

Visita'ns: llibreria.diba.cat