Diputació de Barcelona

Presència institucional

Contribuïm a millorar la visibilitat pública, el posicionament de la marca i els missatges institucionals.

Impulsant els projectes de les àrees de la Diputació de Barcelona, vetllem per aquest objectiu en rodes de premsa, actes, fires i estands, a tot el territori de la província de Barcelona, a fi de de potenciar i millorar la informació a la ciutadania i reforçar la imatge de la institució.