Diputació de Barcelona

Imatge corporativa

La imatge corporativa defineix visualment la institució i transmet el seu caràcter, la seva essència i els seus valors fonamentals.

Un element central és la marca Diputació de Barcelona, amb el seu estil comunicatiu i el seu logotip.