Diputació de Barcelona

Exposicions

La Diputació de Barcelona ofereix a la ciutadania i als governs locals de la província de Barcelona exposicions presencials (itinerants o fixes) i exposicions en línia (virtuals) amb la voluntat de fer valer i difondre les diferents activitats i serveis de la corporació, i fer conèixer el seu patrimoni cultural i arquitectònic.

Amb aquest objectiu, la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals, exposicions itinerants per fomentar la cooperació cultural amb el territori i apropar l'oferta expositiva a una diversitat de públics, ja sigui a través de la Xarxa de Museus Locals com mitjançant el Programa d'Arts Visuals de la Diputació.

Completen aquesta oferta exposicions que sensibilitzen i fomenten la conscienciació ambiental en matèria de transició energètica, residus, aigua i soroll, i també en matèria de salut pública, sostenibilitat social i consum, prenent com a marc de referència els objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030.