Diputació de Barcelona

La marca com a valor institucional

La Diputació de Barcelona, com a institució dedicada als 311 ajuntaments de la província, desplega un gran nombre de projectes que cal explicar i fer conèixer. Sovint són projectes d’interès per als mateixos ajuntaments, com les diverses eines de suport local dissenyades per la Diputació, i altres són d’interès directe per a la ciutadania, com la gestió de la Xarxa de Parcs Naturals o la de Biblioteques.

La promoció institucional, per tant, difon el coneixement de les polítiques locals de la corporació, la qual cosa es fa mitjançant diversos canals, tant digitals com analògics o presencials. Compromesos amb l’Agenda 2030, s’han adaptat els suports a les tendències actuals de comunicació, i s’han consolidat els models digitals en gairebé totes les tipologies de projectes, fet que afavoreix la reducció de la producció en paper.

Tot aquest treball dels equips que s’hi dediquen es concreta en materials tècnics per als ajuntaments, la majoria dels quals són eines de suport a la seva gestió. També, per exemple, en la presència en fires i esdeveniments de promoció d’un gran nombre de productes desplegats al territori... Visibilitat, continguts, accessibilitat de les pàgines web, veritable aparador dels serveis de la corporació. Tots els exemples són vàlids per mostrar els suports als quals es traslladen els continguts i els valors de la corporació.

En resum, potenciem un conjunt d’àmbits comunicatius que conformen la identitat corporativa i que en consoliden la importància, productes de servei que enforteixen la marca Diputació de Barcelona.