La biomassa forestal


L'ús de la biomassa forestal per a la producció d'energia tèrmica s'està implantant de forma generalitzada a tot Europa perquè és econòmica i neta. Un 22% de la potència total de les instal·lacions de biomassa de la província de Barcelona es troba en equipaments públics, en total són uns 234.

 

La Diputació de Barcelona inverteix en instal·lacions de biomassa per a ús tèrmic i finança projectes executius per implantar-ne instal·lacions en equipaments municipals. Dona suport als Ajuntaments en el foment de l'ús de la biomassa en equipaments municipals per tal que sigui possible tancar el cicle natural de producció (treballs forestals de prevenció d'incendis) i consum de combustible a escala local.

L'augment dels preus dels combustibles fòssils, la necessitat de disminuir la dependència energètica exterior i, en general, els aspectes ambientals positius de les energies renovables (entre elles la biomassa) com la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (en considerar-se la biomassa un emissor neutre de carboni), han facilitat que s'estiguin produint importants avanços tecnològics tant en la producció de la matèria primera com en les instal·lacions tèrmiques.

 


Biomassa pel Clima


Entre els projectes que s'estan impulsant, en aquest moment la Diputació de Barcelona ja ha instal·lat 14 calderes a la província de Barcelona, en el marc del projecte transformador Renovables 2030.


Amb aquest projecte la Diputació de Barcelona referma la seva aposta per la transició energètica i la mitigació del canvi climàtic, com a entitat coordinadora del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia.

Aquestes calderes de biomassa s'han instal·lat dins del projecte "Biomassa pel Clima", cofinançat pel programa Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un pressupost de 3,8 milions d’euros i un ajut de prop de 1,4 milions d’euros. Es tracta d'un projecte que promociona les energies renovables, l'eficiència energètica, l'autoconsum, l'estalvi de costos en els municipis i que contribueix en la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Gràcies al projecte en conjunt, s'han instal·lat 14 calderes de biomassa forestal a 14 municipis, que suposen 4.215 MW de potència, amb uns consums/producció de 7.008 MWh (603 tep) per a 42 equipaments amb la biomassa com a font d’energia tèrmica i els consums tèrmics monitoritzats o telegestionats.

Projecte amb el suport: