La Diputació de Barcelona, davant de l’esclat de la pandèmia de la COVID-19, va posar a disposició de la ciutadania i de les corporacions locals un espai web virtual per atendre les demandes i necessitats dels ajuntaments, ja que tant la corporació com els ajuntaments havien de continuar prestant un servei públic i de qualitat al conjunt dels veïns i de les veïnes dels municipis.

Per aquest motiu, es va habilitar un apartat dins de l’espai web on es pot consultar tota la normativa que es va anar dictant, tant d'àmbit estatal, autonòmic i/o intern de la Diputació de Barcelona, relativa a les mesures que calia tenir en compte mentre durava l’estat de confinament provocat per la pandèmia. Així mateix, i un cop es va retornar a la “nova normalitat”. es va considerar oportú publicar, en aquest mateix apartat, tota la normativa que estigués relacionada amb els Fons NextGeneration (fons europeus que s’havien de destinar a reparar els danys econòmics i socials immediats causats per la pandèmia de la COVID-19).

Al llarg de tres anys des de l’inici de la pandèmia, al març del 2020, s’ha anat recopilant tota la normativa que podia resultar d’interès per a la ciutadania i per als ens locals, tant de la COVID-19 com dels Fons NextGeneration, per la seva vinculació amb els plans de recuperació, transformació i resiliència dels diferents estats de la Unió Europea, que havien de servir per a reparar els danys derivats de la pandèmia.

Actualment, i un cop superada la pandèmia, es considera oportú deixar d’actualitzar el contingut d'aquest apartat de normativa del web corporatiu. No obstant això, es podrà continuar consultant i serà accessible per a totes aquelles persones que ho necessitin.

Atenció directa als ajuntaments (COVID-19)

 

FAQs (Preguntes i respostes freqüents)

Aquestes FAQ s'han deixat d'actualitzar. No obstant això, les volem mantenir publicades com a mostra de tot el treball que es va continuar fent des de la corporació per posar a disposició de la ciutadania i de les corporacions locals un espai web virtual per atendre les demandes i necessitats dels ajuntaments, ja que tant la corporació com els ajuntaments havien de continuar prestant un servei públic i de qualitat al conjunt dels veïns i de les veïnes dels municipis durant la pandèmia de la COVID-19.

Serveis de la Diputació als ajuntaments

 Administració electrònica

A la comunitat SeTDIBA donem resposta a les vostres consultes sobre administració electrònica i les implicacions de les restriccions de mobilitat i les mesures de distància social.

Tot els continguts d’aquesta comunitat es publiquen en obert i són accessibles per a tots els ajuntaments, com també per a la resta d’entitats locals.

Podeu filtrar les consultes que s’estan resolent en aquest període i les publicacions amb l’etiqueta #EmQuedoACasa

Podeu adreçar-nos a les vostres consultes pels canals següents :

En el marc de les mesures de distància social per evitar l'expansió del virus COVID-19 molts ajuntaments han restringit la tramitació presencial. En aquests moments però, hi ha tràmits que cal garantir especialment, com són la petició de documents acreditatius necessaris (com ara certificats), la petició d'ajuts socials o la inscripció en els serveis locals d'ocupació. 

És necessari facilitar que ciutadans i empreses puguin realitzar tràmits amb l'administració sense obviar l’actuació fefaent del ciutadà prevista a la llei 39/2015. En aquest sentit us proposem una alternativa fàcil i que dona, alhora, totes les garanties.

Les següents instruccions estan pensades per tots els ens locals usuaris del servei e-TRAM. En el cas d'ens locals que utilitzin sistemes de tramitació ciutadana propis, caldrà que facin els canvis de configuració per adaptar-les a les recomanacions següents. 

1.L'IdCAT mòbil com a sistema d'identificació vàlid
 

1.1.Què és l'idCAT Mòbil?

És un sistema d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal instal·lar res).

El sistema d'identificació IdCAT Mòbil és diferent del certificat d'IdCAT.

 

1.2.Per a què serveix?

Per fer sol·licituds davant l'administració, i per tant, per sol·licitar certificats, donar-se d'alta en el servei local d'ocupació o fer peticions d'ajuts socials, entre d'altres. 

 

1.3.Què li caldrà al ciutadà per sol·licitar-ho?

Per obtenir l'idCAT Mòbil, cal que la persona sol·licitant sigui major de 16 anys i que aseguri la seva personalitat mitjançant un dels documents següents: 

 • Targeta d’identitat d’estranger (TIE)
 • NIE
 • Passaport
 • Document identificador d'un país de la Unió Europea
 • Targeta de residència comunitària

Per sol·licitar l'id-CAT Mòbil no cal desplaçar-se a cap oficina presencial. Es pot fer en línia si es disposa de targeta sanitària o bé de certificat electrònic. 

 

1.4.Quins passos ha de fer el ciutadà per gestionar-ho?

L’idCAT Mòbil es pot sol·licitar per internet si es disposa de targeta sanitària o certificat electrònic (no cal desplaçar-se) a l'adreça:

Us facilitem també videotutorials que expliquen què és l'IdCAT Mòbil i com donar-se d'alta. 

Què és l’IdCAT Mòbil? 

Com donar-se d’alta a l’IdCAT Mòbil?*

*Vídeo elaborat per l’ajuntament de Terrassa, però aplicable a qualsevol administració

 

Posem a la vostra disposició la següent infografia que podeu reutilitzar amb el logo del vostre ajuntament per informar al ciutadà sobre com sol·licitar idCAT Mòbil. 

 

2. La instància genèrica de la seu electrònica com a garantia de la relació telemàtica
 

2.1.Què és el registre electrònic? Què és eTRAM?

El registre electrònic és el servei previst a la llei 39/2015 que permet la presentació de sol·licituds a l'administració pública amb totes les garanties.

Per la seva banda, eTRAM és el servei proveït pel Consorci AOC que bona part de les administracions utilitzen com a registre telemàtic. 

 

2.2.Permet e-TRAM al ciutadà validar-se amb id-CAT Mòbil?

eTRAM sempre disposa de la instància genèrica i generalment està configurat per a que permeti la presentació d'instàncies utilitzant el sistema d'identificació idCAT Mòbil. En cas que la instància genèrica del vostre ajuntament no estigui configurada d'aquesta forma, consulteu la següent Pregunta més freqüent: Com puc configurar els tràmits d'e-TRAM per a identificar el ciutadà de forma fefaent? 

Si teniu dubtes, consulteu-nos a gb.innovaciod@diba.cat. 

En cas que disposeu d'una plataforma diferent a eTRAM, contacteu amb el vostre proveïdor per configurar la instància genèrica de forma que permeti la identificació amb idCAT Mòbil. 

 

2.3.Què aporta a l'ajuntament una sol·licitud presentada per e-TRAM?

La presentació de la sol·licitud a través del registre electrònic té importants avantatges:

 • el ciutadà ho pot tramitar de forma fàcil, des d'un ordinador, o qualsevol altre dispositiu mòbil
 • el sistema d'identificació idCAT Mòbil està molt estès i s’utilitza per a qualsevol gestió amb la majoria de les administracions catalanes
 • les dades personals queden en un fitxer que generalment està identificat
 • la identificació del ciutadà és fefaent
 • el ciutadà disposa d'un rebut que acredita la presentació de la seva sol·licitud
   

2.4.A on arriba una instància presentada per e-TRAM?

La instància arriba o bé al registre general de l'ajuntament, que l'ha de derivar internament, o bé a una bústia de correu (si l'eina no està integrada amb l’eina de registre municipal). 

Tant en un cas com en l'altre, els treballadors de registre poden accedir a aquestes de dades de forma telemàtica tant presencialment a l'ajuntament com de qualsevol dispositiu amb connexió a internet. Un cop reben la petició, l'han de derivar dins l'ajuntament d'acord amb els processos de treball que s'hagin acordat internament. 

 

2.5.Com ajudar al ciutadà en la seva tramitació electrònica?

Com donar-se d’alta a l’IdCAT Mòbil?

Us recomanem publicar la següent infografia, personalitzant la imatge del vostre ajuntament.

 Ajuts emergències municipals

En la lluita contra la pandèmia, la Diputació de Barcelona aprova una nova línia de suport en el marc del Programa d’ajuts per a emergències municipals: Atenció a persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID-19.

Aquesta línia permetrà als municipis i les entitats municipals descentralitzades finançar les actuacions destinades a garantir l’atenció domiciliària de les persones grans i de les persones amb discapacitat, cobrir la major necessitat d’atenció a les llars i evitar, en la mesura del possible, la sobrecàrrega de les famílies.

 Més informació a la bústia atencio.ajuntaments@diba.cat i al telèfon 934 723 560.

infografia

 Assistència en matèria economicofinancera (conveni ASGEL)

La Diputació està atenent amb normalitat l’assistència a la actuacions en matèria economicofinancera vinculades al conveni ASGEL via correu electrònic. Durant aquests dies de confinament, i amb les limitacions derivades de la situació, s’ha fet el possible per  obrir els telèfons d’assistència, però per raons tècniques serà exclusivament per atendre situacions que no es poden resoldre via correu electrònic.

Aquestes telèfons estaran en funcionament,  atenent-los, per torns, una sola persona, de 9 a 14 hores. En cas de que les consultes rebudes puguin ser resoltes via correu electrònic, es convidarà a que es realitzi per aquesta via per evitar la saturació de la línia de telèfon.

Suport comptable

suportasgel@diba.cat

934.022.067

Suport a la gestió financera, inventari, subvencions...

saef.moduls@diba.cat

934.022.281

Altres consultes

s.assistenciaef@diba.cat

934.022.262


Us recordem que per sol·licitar les revisions de tancament, cal utilitzar el formulari que trobareu a la web d’accés al programari comptable de xarxa.

Per a altres sol·licituds del nostre àmbit, cal fer-les a través la Plataforma municipal de tràmits.

 Assistència Jurídica Local

Atenem consultes jurídiques puntuals i donem assessorament jurídic administratiu sobre qüestions relacionades amb qualsevol de les competències que exerceixen els ens locals o, en general, amb la defensa dels seus drets i béns.

Aquest és un servei exclusiu per als ajuntaments i/o ens locals, i no s’atenen consultes de particulars.

S’exceptuen la matèria tributària delegada en l’ORGT i la de recursos humans que no afecti els membres electes i els funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Normalment les consultes puntuals s’atenen per telèfon, però des de l’inici de l’estat d’emergència sanitària i fins a data d’avui, estem atenent de manera telemàtica.

Per aquest motiu, i fins a nou avís, podeu adreçar les vostres consultes a la bústia del Servei s.assistenciajl@diba.cat, les quals seran ateses al més aviat possible pel mitjà de contacte que ens indiqueu en el vostre missatge.

Per a més informació d’aquesta modalitat d’assistència podeu consultar aquest enllaç.

 

Asssistència Jurídica Local

Sí, però combinem jornades laborals presencials amb jornades de teletreball.

Per aquest motiu, i fins a nou avís, podeu adreçar totes les vostres consultes jurídiques i administratives a la bústia del Servei d’Assistència Jurídica Local s.assistenciajl@diba.cat, les quals seran ateses al més aviat possible pel mitjà de contacte que ens indiqueu en el vostre missatge.

Mitjançant la nostra Seu electrònica o per EACAT.

Si teniu cap dubte de tramitació us podeu adreçar a la nostra Unitat Administrativa dsj.unitatadmi@diba.cat

Per a més informació de tràmit d’aquestes modalitats d’assistència, podeu consultar els enllaços següents:

 Benestar

S’accepten visites al servei Respir?

Com a mesura preventiva, i seguint les directrius del Departament de Salut en relació amb el coronavirus (SARS-CoV-2), les visites de les famílies cuidadores i/o persona vinculada a les persones usuàries es realitzaran mitjançant cita prèvia concertada amb el Centre. Així mateix, els nous ingressos de persones usuàries es valoraran tenint en compte  la idoneïtat del Programa per donar resposta a les necessitats de les famílies cuidadores. www.diba.cat/respir.

Quines mesures i protocols especials hi ha per als equips dels Servei d’Atenció Domiciliària?

S’estan recopilant les diferents disposicions i mesures especials per als equips de treball del Servei d’Atenció Domiciliària.

Trobareu més informació al següent enllaç: https://www.diba.cat/web/benestar/xarxes/xarxes

Com s'atenen les consultes dels usuaris del Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge?

Les oficines i els punts del Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) han reprès l’atenció a la ciutadania.  L’atenció es fa principalment de manera presencial, malgrat que encara hi ha algunes oficines que només fan atenció telemàtica. En qualsevol dels casos, l’atenció de la ciutadania es fa amb cita prèvia a l’oficina o punt d’atenció SIDH que correspongui.

Teniu a disposició tota la informació de contacte dels diferents punts d’atenció a: https://www.diba.cat/benestar/sidh1#onSIDH

 

Funciona el servei d’atenció a les addicions per a adolescents i les seves famílies (SPOTT)?

Nou horari:

Dilluns, dimecres, dijous i divendres: de 9 a 14.30 hores.

Dimarts: de 9 a 18 hores.

També podeu adreçar les vostres consultes mitjançant la bústia de correu spott@diba.cat o a través del telèfon 93 402 28 80.

Web del centre SPOTT, on es poden trobar les infografies amb les recomanacions sobre pantalles i drogues en temps de confinament  a l'apartat famílies - materials de difusió

Hi ha cap  ajuda a les famílies amb risc d’exclusió durant la crisi de la COVID-19?

La Gerència de Serveis de Benestar Social ha reforçat el programa de Targeta Moneder per fer arribar a les famílies amb risc d’exclusió social una targeta que serveix per adquirir aliments, productes de necessitats bàsiques, productes de farmàcia, òptica, beques menjador per a infants de famílies vulnerables i material escolar.

S’ha establert un circuit d’urgència per atendre les peticions dels governs locals que trobareu en aquest enllaç: https://www.diba.cat/benestar/targeta-moneder

La línia 900 es va desactivar el 30 de setembre després d’atendre més de 4.200 persones des de la declaració de l’estat d’alarma el 16 de març, però preparada per si cal activar-la de nou segons l’evolució de la pandèmia.

 Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO)

El CIDO ha creat un recull dels ajuts oferts pel sector públic (Estat, Generalitat, Administració local, etc.) destinats a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Els trobareu en aquest enllaç: http://bit.ly/ajuts_extraordinaris_COVID19

 

El CIDO ha creat un recull dels ajuts oferts pel sector públic (Estat, Generalitat, Administració local, etc.) destinats a persones i famílies per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Els trobareu en aquest enllaç: http://bit.ly/ajuts_persones

 

El CIDO ha creat un recull dels ajuts oferts pel sector públic (Estat, Generalitat, Administració local, etc.) destinats a empreses, pimes, professionals i autònoms per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Els trobareu en aquest enllaç: http://bit.ly/ajuts_empresesCOVID19

 

El CIDO ha creat un recull de les mesures adoptades per cadascun dels ens locals de Catalunya amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Les trobareu en aquest enllaç: http://bit.ly/mesures_ens_locals_COVID19

 Comerç

Normativa COVID-19 Comerç

Des de la Gerència de serveis de Comerç es dona suport a conèixer a tots els ajuntaments de la província la normativa que afecta al teixit comercial en relació a la pandèmia sanitària COVID-19. 
Hi trobareu un recull al dia de les diferents resolucions, decrets i altres instruments jurídics fent un exercici de comprensió amb diferents infografies. Aquest desplegament s’ha ideat sota un apartat específic i un apartat històric. Podeu localitzar tant la normativa vigent com un apartat on hi figura una evolució històrica per tal de tenir recollides totes i cadascuna de les resolucions jurídiques que s’han anat publicant. 

Disposeu de tota la informació en aquest enllaç.
 

 •  
 • Resolució SLT 2480/2020, de 8 d’octubre, que prorroga les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
 • Resolució SLT 2325/2020, de 25 de setembre, prorroga i modifica les mesures previstes a la Resolució SLT 2207/2020, de 10 de setembre, d’aplicació a tot el territori de Catalunya.
 • Resolució SLT 2312/2020, de 23 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials COVID-19 als municipis de Canovelles, Granollers i Les Franqueses del Vallès.
 • Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre, per la que es prorroguen i modifiquen mesures especials per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a diversos municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 • Resolució SLT/2207/2020, de 10 de setembre, per la què es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública-COVID-19, a tot el territori de Catalunya. 
 • Resolució SLT/2160/2020, de 8 de setembre, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental).
 • Resolució SLT/2114/2020, de 31 d’agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a determinats municipis de la província de Barcelona, i s’amplien les mesures en relació amb les activitats d’hosteleria i restauració.
  • Les mesures relatives al comerç al detall i a empreses de serveis venen regulades a l’aparat 4 de la Resolució, i a l’apartat 2 e) i f). 
   Les  mesures relatives a les activitats d’hosteleria i restauració venen regulades a l’apartat 9 de la Resolució. 
   El règim d’inspecció i sancionador ve regulat a l’apartat 11 de la Resolució.
 • Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
  • A l’apartat 2 d’aquesta Resolució es preveuen mesures que resulten aplicables a les taules ubicades en terrasses, restaurants i bars. 
   A l’apartat 3 es recull una previsió referent a fires i festes majors.
   A l’apartat 4 es recull el regim d’inspecció i sancions.
 • RESOLUCIÓ SLT/1749/2020 de 19 de juliol. 
 • Sant Feliu de Llobregat.
 • RESOLUCIÓ SLT/1746/ 2020, 17 de juliol, per la que s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19 en els següents municipis: 
 • Badalona, Barcelona, Cornellà, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet, El Prat de Llobregat, Viladecans.
 • Reial Decret 463/2020 de 14 de març, declaració d'estat d'alarma crisi sanitària COVID-19
 • Pròrrogues:
 • Reial Decret-llei 15/2020 de 21 d'abril, de mesures urgents complementaries per recolzar l'economia i llocs de treball. 
 • Reial Decret-llei 21/2020 de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
 • Ordre Ministerial SND/535/2020, de 17 de juny, en virtut d’aquesta Ordre, les regions sanitàries de Barcelona (Barcelona ciutat, Àrees Metropolitanes Nord i Sud, Alt Penedès i Garraf) i de Lleida s’incorporaven a la Fase 3. 
 • Ordre Ministerial SND/520/2020 de 12 de juny, per la què es modificaven diverses ordres per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma i s’establien les unitats territorials que progressaven a la Fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 
 • Ordre Ministerial SND/507/2020 de 6 de juny, per la què es modificaven diverses ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d’àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressaven a les Fases 2 i 3 del Pla per a la Transició cap a una nova normalitat.
  A Catalunya passaven a la Fase 2 les regions sanitàries de Lleida i Barcelona. I es quedaven dins de la mateixa Fase 2 les regions sanitàries de Girona i Catalunya Central, així com el Garraf i l’Alt Penedès. 
 • Ordre Ministerial SND 458/2020, 30 de maig,
 • Ordre Ministerial SND/440/2020, 23 de maig,
 • Ordre Ministerial SND/414/2020 de 16 de maig
 • Ordre Ministerial SND/399/2020, 9 de maig,
 • Ordre Ministerial SND/388/2020, 3 de maig, de condicions d'apertura al públic de determinats comerços i serveis.
  • El Capítol I regulava les condicions per a la reobertura al públic d’establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats.
   • L’article 1 regulava la reobertura d’aquesta tipologia d’establiments.
   • L’article 2 regulava les mesures d’higiene en aquests establiments.
   • L’article 3 regulava les mesures de prevenció de riscos per al personal que prestava serveis en aquests establiments.
   • L’article 4 regulava les mesures de protecció e higiene aplicables als clients en l’interior dels establiments. 
  • El Capítol II regulava les condicions en què s’havien de desenvolupar les activitats d’hosteleria i restauració. 
   • L’article 5  regulava la reobertura d’aquesta tipologia d’activitats.
   • L’article 6  regulava les mesures de prevenció de riscos per al personal que prestava serveis en aquests establiments.
   • L’article 7 regulava les mesures en matèria d’higiene per als clients i aforament per a aquesta tipologia d’establiments.
 • Règim Sancionador resum explicatiu.

 Consum

Des de l’inici de l’emergència sanitària i fins a data d’avui, està suspesa l’atenció presencial a les persones consumidores que faciliten les unitats mòbils d’informació al consumidor. Per minimitzar la manca d’aquest servei de proximitat, s’ha reforçat el servei d’atenció telemàtica per a la tramitació de consultes, queixes, reclamacions i denúncies en l’àmbit del consum que proporciona la Diputació de Barcelona a aquells ajuntaments sense oficina pròpia.

Per accedir al servei, consulteu en el vostre ajuntament les vies habilitades per a la presentació de les sol·licituds. Podeu consultar les dades de contacte del vostre municipi de residència en aquest enllaç https://www.diba.cat/web/consum/spc

Unitat Mòbil d'Atenció al Consumidor

Un cop finalitzat l'estat d'alarma decretat pel govern davant l’emergència provocada per la COVID-19, la situació canviant de la realitat i la problemàtica derivada en diferents sectors de l’activitat econòmica s’ha generat un volum important de nova normativa, de caràcter estatal i autonòmic, que comporta importants afectacions als drets de les persones consumidores i usuàries.

Per tal de facilitar als tècnics locals la tasca d’actualització, s’ha creat un grup específic de treball, en l’àmbit de la Xarxa Local de Consum, que analitza i estudia totes les novetats amb impacte en el món del consum. Podeu consultar tota la documentació disponible en aquest enllaç d’accés lliure http://consum.diba.cat/documents-crisi-del-coronavirus-consumidors

Per un assessorament personalitzat o davant de qualsevol dubte, contacteu amb el vostre referent de Diputació a través dels canals habituals o accediu amb el vostre usuari i contrasenya a l’apartat restringit de la comunitat de pràctica http://consum.diba.cat/

 Convivència i Igualtat

Sí. S’ofereix una línia d’atenció telefònica de suport a la convivència per a l’atenció dels conflictes de convivència veïnal (tals com sorolls, vibracions, olors, humitats, males relacions…) i, en l’àmbit familiar (en conflictes de caire intergeneracional).

Es preveu que els casos vinguin derivats des dels serveis essencials oberts (policia local, telèfons d’atenció ciutadana, serveissocials, agents cívics...). Amb la finalitat de contenir i desescalar les situacions de conflicte i fomentar un espai d’escolta, diàleg i apoderament.

https://www.diba.cat/web/convivencia/programa-de-mediacio-ciutadana

 Educació

 Esports

El servei de préstec de material esportiu funciona amb normalitat.

El servei de préstec de material esportiu va restar tancat durant tota la fase inicial de la pandèmia. El 3 de maig de 2021 es va iniciar una reobertura parcial del servei seguint un protocol molt estricte de neteja i de quarantena dels elements que van sortir en préstec, per tal de garantir la seguretat de les persones usuàries del material, així com del personal que treballa a la Diputació de Barcelona.

Donat que els resultats d’aquesta fase de reobertura han estat molt positius i que la demanda de material esportiu ha augmentat de manera considerable, podem tornar a oferir-vos el servei de préstec de material esportiu amb normalitat.

Més informació al web d’Esports: Servei de préstec de material esportiu.

Sí, el servei de cessió de trofeus i medalles de la Diputació de Barcelona està del tot reactivat i funciona amb normalitat.

Els ajuntaments que estiguin interessats han d’enviar una sol·licitud específica per a cada esdeveniment esportiu a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT) i amb una antelació mínima de 2 mesos a la data de realització de l'activitat, segons les condicions previstes en el recurs del catàleg de serveis.

En el cas dels ajuntaments que sol·licitin aquest recurs amb 3 mesos d'antelació o més, se'ls farà arribar els trofeus i medalles al seu municipi, sempre que demanin l’enviament.

Més informació al web d’Esports: Servei de cessió de trofeus i medalles.

 

Amb la proposta «Cuida’t la salut a través del moviment», oferim una sèrie de consells i de recursos pràctics (animats musicalment), basats en una nova metodologia de treball fonamentada en la comprensió de l’ésser humà des d’una vessant integral, que posa l’accent en tots els aspectes que tenen a veure amb el foment de l’alegria i el gaudi.

La sèrie conté 10 vídeos d’una durada aproximada de 15 minuts que han estat elaborats per l’Ofèlia Gusi, llicenciada en Ciències de l'Educació Física i l'Esport, especialitzada en serveis d'activitat física per a la gent gran. L’Ofèlia presta els seus serveis a Esport 3, empresa especialitzada en serveis esportius i socioculturals per a la gent gran.

Els temes tractats a les diferents sessions, estan en absoluta sintonia amb els principis de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre envelliment actiu. Aquests són:

 1. Cuidem-nos a través del tacte.
 2. Relaxem la tensió excessiva de les cervicals.
 3. Seguim els 3 moviments espontanis de la vida.
 4. Activem l’alegria.
 5. Respirem vida. Centrem-nos.
 6. No perdem el ritme.
 7. Belluguem la ment.
 8. Cultivem la força de la cintura i la sensibilitat de la pelvis.
 9. Fem consciència del nostre cos.
 10. Rutina de moviment saludable.

Tota la informació a www.diba.cat/cuidatlasalut

A dia d’avui la situació està totalment normalitzada.

En cas que fos necessari tornar a tancar les instal·lacions esportives municipals, posem a la vostra disposició diferents manuals de referència, per si poden ser d’utilitat, com també una bústia de consultes per atendre de manera àgil i rigorosa aquells dubtes, en matèria d'esports i activitat física, que es plantegen en la pràctica diària de l'administració local. Aquest canal de consultes és exclusiu per a ús dels ens locals.

No s’atenen consultes de particulars.

Posem a la vostra disposició un servei de consultes puntuals per atendre de manera àgil i rigorosa aquells dubtes en matèria d'esports i activitat física que es plantegen en la pràctica diària de l'administració local. Hi podeu accedir a través de l’enllaç https://www.diba.cat/esports/consultes-gse.

El servei s'adreça exclusivament a personal tècnic o càrrecs electes d'ens locals que necessitin respostes ràpides sobre qüestions puntuals relacionades amb els equipaments esportius, les activitats esportives i tots aquells propis de l’àmbit de treball d'aquesta gerència.

No s’atenen consultes de particulars.

 Europa i xarxes internacionals

 Formació

La formació presencial programada ha estat anul·lada des de l’inici de l’emergència sanitària i fins a data d’avui.

No obstant això, se segueixen programant accions formatives en línia de diferent format i durada. S’està adaptant la formació presencial a d’altres formats com la videoformació.

Podeu trobar tota la informació en aquest enllaç

Disposem de prop de 200 recursos que permeten formar-se de manera autònoma i sense necessitat d’un docent.

Trobareu recursos de diferents àmbits de coneixement ordenats per competències i per itineraris formatius: recursos web, guies, manuals...

A més dels existents, s’estan elaborant diferents recursos que estem agrupant per Col·leccions de recursos formatius en obert.

Podeu trobar tota la informació en aquest enllaç.

Per telèfon al 934 049 300

Per correu electrònic:

Tota la informació al web https://www.diba.cat/formacio

 Gestió de residus

Si en un domicili hi ha un cas de COVID-19, no s'ha de reciclar. Els residus s'han de llençar al contenidor o servei de recollida porta a porta de resta (gris).

Disposició del Ministeri de Sanitat per la que s'estableixen les instruccions sobre la gestió de residus ocasionada per la COVID-19

Instrucción sobre gestión de residuos domésticos y COVID-19, de 13 de març

Ordre SND / 271/2020, de 19 de març

Totes les deixalleries han d’estar tancades seguint les recomanacions de l'Agència de Residus de Catalunya.

D’acord amb la circular del Departament de Salut de la Generalitat, i atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable (d’entre 2 hores i 9 dies), en espais de major concurrència és recomanable que s’intensifiquin els procediments de neteja habituals en les superfícies on pugui haver-hi més contacte amb les mans; cal fer desinfeccions periòdiques en instal·lacions, serveis i espais, tant en l’àmbit públic com privat (mobiliari urbà, instal·lacions relacionades amb el transport, baranes, bancs, grades i seients, contenidors, papereres, caixers automàtics, màquines expenedores, ascensors, poms de portes, etc.).

La desinfecció sempre ha d’anar precedida d’una correcta neteja, per  d’eliminar la brutícia i la matèria orgànica que pot interferir amb els desinfectants.

Circular del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

La neteja de vies públiques ha dl'elimina residus i matèria orgànica,  l'escombrat humit és la  opció, per tevitar la dispersió de virus

La neteja de carrers s'ha der fer amb els camions disponibles, s'ha d'utilitzant aigua, reforçada amb detergents tensioactius d'arrossegament, específics per a la neteja viària, en la concentració indicada pels distribuidors dels productes detergents / netejadors utilitzats.

Per a la neteja es poden utilitzar els detergents tensioactius habituals. En el cas de neteja de carrers cal utilitzar detergents tensioactius per a la neteja viària. En ambdós casos s’han aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta del producte.

La desinfecció amb hipoclorit sòdic a l'0.1%  s'ha de fer amb motxilles pulveritzadores (20 ml de lleixiu comú per litre d'aigua). Per a l'aplicació d'aquesta polvorització, els operaris han de comptar amb els equips de protecció personal pertinents (vestit plàstic tipus Tyvex o similar, ulleres protectores, guants de protecció, mascareta autofiltrants per a gasos i vapors inorgànics).

La desinfecció és especialment recomanada en espais més sensibles a l'actual situació decretada, com ara la proximitat de centres sanitaris, grans supermercats i centres de distribució d'aliments, així com zones de la ciutat amb assentaments urbans fixos o de pernocta de persones sense llar.

Els productes desinfectants que s’utilitzin han de tenir finalitat viricida i han d’estar inscrits en el Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o en el Registre oficial de biocides, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat, i han de disposar el corresponent número de registre.

En el document Productes viricides autoritzats s’indiquen els productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat que es poden utilitzar en l’àmbit ambiental.

Els lleixius també es poden utilitzar, malgrat no figurin en aquests registres. Hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb una solució d’hipoclorit sòdic a una concentració al 0,5% durant un minut o bé al 0,1 % durant cinc minuts.

Cal tenir en compte que l’hipoclorit és inefectiu per desinfectar zones amb gran concentració de brutícia o matèria orgànica.

La utilització d’aquests productes i la dosificació s’ha de fer seguint estrictament les condicions d’ús que figurin a la resolució d’inscripció del producte als esmentats registres i a les seves etiquetes.

En cas de necessitar la desinfecció de superfícies de bancs, fanals o qualsevol altre element municipal a la via pública, es poden utilitzar els desinfectants autoritzats d'activitat viricida ,d'acord amb el llistat facilitat pel Ministeri de Sanitat (adjunt a sota).

No obstant això, per tal d’aconseguir la millor efectivitat possible, s'anirà revisant aquest procediment i els productes de neteja i desinfecció a utilitzar,  i s'informarà així mateix de qualsevol modificació de la llista de viricides remès pel Ministeri de Sanitat.

Protocol de neteja viària del Ministeri de Sanitat 

Les empreses i entitats que poden realitzar serveis a tercers de tractaments de desinfecció de l’aire, superfícies, materials, equips i mobles (tractaments d’àmbit ambiental), així com de superfícies que estan en contacte amb aliments (tractaments en establiments alimentaris), han d’estar inscrites al Registre oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP).

El personal que realitza els tractaments de desinfecció ha de tenir la capacitació necessària, en funció del tipus de producte que utilitza. En la relació dels productes autoritzats (Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o en el Registre oficial de Biocides, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat) s’indica el tipus de personal que pot utilitzar cadascun d’ells.

 • Els productes d’ús per a personal professional especialitzat només poden ser utilitzats per persones que compleixin la capacitació que preveu el Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides (disposar d’alguna de les titulacions o certificacions que preveu aquesta norma o del Carnet d’aplicador de tractaments DDD).
 • Els productes d’ús per a personal professional poden ser utilitzats per personal en el seu àmbit laboral que té els coneixements i habilitats necessàries en el maneig de productes químics i és capaç d’utilitzar correctament els equips de protecció individual en cas necessari.
 • En el cas del lleixiu, pot ser aplicat per qualsevol tipus d’usuari (públic en general, personal professional i personal professional especialitzat).

 

Per consultes sobre la situació dels serveis de recollida de residus i neteja viària us podeu adreçar a la Gerència de Serveis de Medi Ambient, correu electrònic gs.media@diba.cat

 Habitatge 

Com s'atenen les consultes dels usuaris del Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge?

Les oficines i els punts del Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) han reprès l'atenció a la ciutadania. L'atenció es realitza de manera presencial o semipresencial.

En qualsevol dels casos, l’atenció a la ciutadania es fa amb cita prèvia a l'oficina o punt d’atenció del SIDH que correspongui.

Teniu a disposició tota la informació de contacte dels diferents punts d'atenció a:

Amb la voluntat de fer més accessible la informació i facilitar la  comprensió del marc normatiu, l'Oficina d'Habitatge posa a l’abast de tots els interessats una síntesi, actualitzada constantment, del conjunt de mesures que s’han acordat des de l’Estat, com també es línies d'atenció i suport a la ciutadania en matèria d’habitatge, per fer front a les situacions de vulnerabilitat que poden patir molts ciutadans. D’altra banda, s’estan atenent consultes puntuals dels ens locals, tant si arriben pel formulari de Consultes GSHUA com les que es plantegen en el marc de la comunitat virtual de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge.

 Laboratoris

Guia per a la realització, per part dels ajuntaments, de les proves de detecció de la COVID-19

 

Dades dels laboratoris

 

CERBA Internacional S.A.E

Persona de contacte Núria Bustio

Telèfon de contacte 630084457

Adreça electrònica nbustio@cerba.com

 

SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A.

Persona de contacte Mònica Triquell Lorente

Telèfon de contacte 676429906

Adreça electrònica monica.triquell@synlab.es

 

EUROFINS LABORATORI SARRÓ S.L

Persona de contacte MARIA LUISA CASACUBERTA DE LA ROSA

Telèfon de contacte 626981613

Adreça electrònica mlcacacub@yahoo.com

 

EUROFINS MEGALAB

Persona de contacte JOSE MANUEL RINCON JOYA

Telèfon de contacte 633134790

Adreça electrònica JRINCON@MEGALAB.ES

 

Teletest

Persona de contacte Francesc Mestres

Telèfon de contacte 932123345

Adreça electrònica fmestres@teletest.es

 

mdb laboratori d'anàlisis clíniques (Lab. Duran Bellido)

Persona de contacte Dr. Jordi Duran Company

Telèfon de contacte 934538636

Adreça electrònica: jduran@labmdb.com

 Mercats setmanals

 

Únicament es permesa l'activitat vinculada al mercat setmanal si és d'alimentació fresca i es pot garantir les mesures de distanciament social (Resolució SLT 720/2020, de 13 de març)

Els mercats de venda no sedentària, anomenats també mercats setmanals, podran realitzar la seva activitat de subministrament de productes frescos a l'aire lliure, mentre no hi hagi una indicació expressa per l'autoritat competent, i sempre que es garanteixi les mesures de distanciament social, previstes a la resolucions del Departament de Salut (SLT/704/2020, d'11 de març i SLT720/2020, de 13 de març).

I la resolució 720/2020, de 13 de març del Departament de Salut, a l'apartat h, estableix que és necessari garantir la continuïtat dels mercats d'abastiment de productes frescos sempre que es puguin implementar les mesures de distanciament social.

La competència del mercat de venda no sedentària és de l'ens local i aquest haurà de vetllar per tal que l'exercici d'aquesta activitat es faci en les condicions de seguretat, salubritat i mediambientals degudes, tot incorporant les mesures de distanciament social previstes pel Departament de Salut, arran de la declaració de la COVID-19.

 • L'assistència de compradors al mercat és inferior a les 1.000 persones. Per determinar l'assistència de públic al mercat cal analitzar: dimensió, tipologia (subsistència, dinamització i tractor), població del municipi o barri, l'oferta comercial existent al voltant, el nombre de parades d'alimentació fresca, el nombre de marxants que hi assistirien.
 • L'ajuntament disposa dels recursos humans i materials per garantir el compliment de les mesures de distanciament social.
 • L'oferta d'abastament de producte fresc existent al municipi o barri.

 

IMPORTANT!

Cal que l'ens local analitzi la situació tenint en compte els tres punts esmentats.

Si s'opta per l'obertura, l'ajuntament ha de disposar dels recursos humans (assentador, policia, brigada, etc.)  i materials necessaris per garantir el compliment de les mesures de distanciament social  establertes pel Departament de Salut de la Generalitat.

En cas contrari, de no poder garantir la seguretat exigida (per falta d'efectius o altres motius), s'ha de cancel·lar el mercat setmanal.

Més informació a: https://www.diba.cat/es/web/salutpublica/coronavirus

Evitar que la concentració al voltant del mercat de venda no sedentària sigui superior a 1.000 persones.

En els casos en què aquestes activitats es desenvolupin en espais amb aforaments inferiors a les 1.000 persones, es poden celebrar únicament si només s'ocupa un terç de l'aforament màxim autoritzat, amb l'objectiu de garantir un espai de separació adequat entre els participants (SLT 704/2020, d'11 de març).

Cal fer el càlcul de la concentració aproximada d'assistència al mercat d'acord amb la superfície del mercat, el nombre de parades del mercat setmanal i, específicament, el nombre de parades d'alimentació fresca, el nombre de marxants que assistirien, etc. 

Controlar i regular l'afluència dels clients al mercat per garantir  que l'aforament sigui inferior a 1.000 visitants, mitjançant efectius policials i protecció civil, entre d'altres.

Elaborar  protocols o mesures que garanteixin el control de l'afluència. 

Elaborar i posar a disposició de la ciutadania la relació de paradistes d'alimentació fresca del mercat (pàgina web,  whatsapp,  telefòn)  perquè els clients puguin encarregar la compra abans d'anar al mercat i minimitzar el temps de compra i d'exposició.

Elaborar protocols o mesures que garanteixin el distanciament entre les persones:  tanques, senyalització al terra, etc.

Tal com preveu la resolució del Departament de Salut de la Generalitat SLT/720/2020, de 13 de març, cal garantir la continuïtat dels mercats d'abastaments de productes frescos a l'aire lliure, mentre no hi hagi una indicació expressa que digui el contrari, i sempre que és pugui complir la resolució les mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris que preveu evitar que la concentració de persones sigui superior a 1.000 persones. 

AJUNTAMENT

Resituar les parades d’alimentació, sempre que sigui possible, per incrementar la distància entre elles.

Col·locar  tanques o senyalitzar el terra per garantir la distància entre el venedor-client i entre el client-producte.

Senyalitzar el terra amb línies o mesures anàlogues que vetllin pel manteniment de la distància d'un metre i mig entre els clients.

Elaborar instruccions per informar els marxants de les mesures establertes, incidint en les mesures de distància entre els clients, client- marxant i client-producte.

Un cop finalitzat el mercat, netejar i desinfectar l’espai públic.

 

MARXANTS

Evitar el contacte i mantenir una distància mínima d'un metre i mig entre el venedor-client i entre el client-producte.

El marxant ha d’oferir el servei als clients per minimitzar l'autoservei i evitar el contacte directe del client amb el producte.

Els paradistes del mercat hauran d'utiltzat guants per manipular els aliments i cobrar.

Tapar-se la boca i el nas amb marcaretes.

Disposar de gel desinfectant o solucions alcohòliques a les parades.

Les parades han de disposar de cartells informatius per recordar als clients les mesures de distanciament que han de mantenir entre ells i els procediments d'higiene publicats per les autoritats.

Fomentar el pagament amb targeta i netejar el TPV després de cada ús.

Neteja i desinfecció de la parada o de qualsevol superfície que hagi pogut ser tocada amb les mans (estructures metàl·liques, faldons, etc.).

Rentat i desinfecció diària de la roba de treball, uniforme, davantals, etc.

 

CLIENTS

Evitar el contacte i mantenir una distància d'un metre i mig amb el marxant.

Mantenir la distància de seguretat entre els altres clients durant el procés de compra i a les cues per fer el pagament.

Tapar-se la boca i el nas amb mascareta.

Evitar les cues, i en el cas de fer-ne, mantenir la distància d'un metre i mig amb els clients.

Encarregar la compra telefònicament per minimitzar el temps de compra.

Fer el pagament amb targeta.

Fer una higiene de mans un cop finalitzada la compra (amb aigua sabó o solucions alcohòliques).

Per a qualsevol consulta o aclariment, envieu un correu a l’Oficina de Mercats i Fires Locals.

 

 ORGT


L’ATENCIÓ AL CONTRIBUENT ES FA A TRAVÉS DELS CANALS SEGÜENTS:

 

TELEMÀTIC

• Des de la seu electrònica de l'ORGT podeu fer-hi tots els tràmits, com també presentar escrits a través del registre electrònic.
• A la seu electrònica de l'ORGT també disposeu de l'opció " Vull que em truqueu" o l'opció ‘Vull fer una consulta per e-mail’ amb les quals podeu deixar anotat el vostre número de telèfon o e-mail,  i l’ORGT us trucarà per oferir-vos tot el suport que necessiteu o contestarà el vostre e-mail.


TELEFÒNIC
• Podeu consultar els telèfons de l'oficina gestora del vostre municipi.
• Podeu trucar als telèfons call center 932 029 802 i 932 029 805.

PRESENCIAL
• Per realitzar tràmits presencials a la xarxa d'oficines de l'ORGT, és necessari demanar cita prèvia, excepte per registrar un escrit, per sol·licitar un document de pagament, per obtenir un justificant de pagament, per domiciliar un rebut i per sol·licitar informació d’embargaments. Si no us voleu desplaçar, també podeu contactar amb les oficines mitjançant el telèfon o correu electrònic.

• Relació de les oficines http://orgt.cat/oficines amb cita prèvia.


INDICACIONS PER DUR A TERME TOTS ELS TRÀMITS

CITA PRÈVIA

Podeu demanar cita prèvia per la seu electrònica de l'ORGT, sense necessitat de disposar d'identificació electrònica, a la seu electrònica de l'ORGT , a l'enllaç http://orgt.cat/cites

REGISTRE

Els escrits dirigits a l’Organisme es poden presentar a través de la Seu Electrónica de l’ORGT a http://orgt.cat/registre

RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA - REBUTS DE PADRÓ

La informació concreta referida als calendaris fiscals de cada ajuntament i ens públic consta actualitzada al web de l’ORGT, al qual es pot accedir mitjançant l’adreça http://orgt.cat/calendari

PLUSVÀLUES

Podeu autoliquidar l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) a traves de l’enllaç http://orgt.cat/increment on, en cas d’optar pel sistema de càlcul real (valora el preu adquisició/transmissió), haureu d’aportar la corresponent escriptura d’adquisició. En cas que dita adquisició hagi estat a  títol lucratiu, es requerirà el corresponent impost de successions/donacions.

Es recorda que el termini per al compliment és el següent:

 • Per a les transmissions intervius es disposa de 30 dies hàbils des de la data de transmissió,
 • Per a les transmissions mortis causa, es disposa d’un termini de 6 mesos des de la mort del causant, prorrogables per altres 6 mesos.

DOMICILIACIONS PER AL PAGAMENT DE TRIBUTS DE COBRAMENT PERIÒDIC

Es poden realitzar a l’adreça http://orgt.cat/domiciliacions

CARTES DE PAGAMENT EN EXECUTIVA I JUSTIFICANTS DE PAGAMENT

Emissió de cartes de pagament en executiva i justificants de pagament: es pot realitzar a la mateixa seu orgt.diba.cat o a les adreces directes:

També podeu obtenir el document de pagament en qualsevol de les oficines de l'ORGT de forma presencial, sense necessitat de cita prèvia.

PAGAMENT DE DEUTES

Es pot realitzar el pagament amb targeta:

 • a l’adreça http://orgt.cat/pagaments, des d’on també podreu accedir als vostres deutes en cas que no tingueu el document de pagament
 • o bé per telèfon:
 • o als telèfons de call center números 932 029 802 / 932 029 805
 • o als telèfons de les oficines que podeu consultar a http://orgt.cat/oficines

També es pot realitzar el pagament per Bizum des de http://orgt.cat/pagaments

SOL·LICITUDS D’AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DE DEUTES EN VOLUNTÀRIA I EN EXECUTIVA

Podeu presentar la sol·licitud a través de la mateixa seu orgt.diba.cat o a l’adreça directa http://orgt.cat/registre

MULTES DE TRÀNSIT

IDENTIFICACIÓ DEL CONDUCTOR

Podeu tramitar la identificació del conductor de multes notificades anteriorment a l’adreça http://orgt.cat/canviconductor

PAGAMENT MULTA AMB REDUCCIÓ 50%

Podeu efectuar el pagament amb reducció, fins i tot si el document ja no és vigent a http://orgt.cat/pagarmultes

 

ORGT

 Patronat d'Apostes

Des del diumenge 15 de març ha quedat suspesa la comercialització dels productes emesos per Loteries i Apostes de l'Estat, així com també han quedat desactivats els terminals i la venda per Internet. D'altra banda, s'han ajornat els sortejos del diumenge 15 de març i dilluns 16 de març, tot i que es mantindran els dècims i resguards com a vàlids pel als mateixos sortejos en la data en què finalment se celebrin.

Qualsevol comunicació amb el Patronat per part de les Administracions de Loteries i Punts de Venda es pot realitzar per correu electrònic.

Patronat d'Apostes

 Pla Xarxa de Governs Locals

El RD 537/2020, de 22 de maig, aixeca la suspensió dels terminis suspesos per l’estat d’alarma derivat de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 els quals es reprenen amb efectes 1 de juny. Consulteu la taula de terminis afectats i les noves dates d’aplicació per a les convocatòries vigents del Pla Xarxa de Governs Locals.

Més informació: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio. Correu de contacte: ds.cooperacio@diba.cat

 

 Recursos humans

Assessorem jurídicament els ens locals de la província en l'àmbit de la gestió de recursos humans. Podeu adreçar les vostres consultes a s.sajrh@diba.cat i us donarem resposta al telèfon de contacte que ens indiqueu al més aviat possible. Enllaç al web.

Accés directe a les notes jurídiques sobre la gestió de persones al món local.

 Promoció Econòmica i Ocupació 

 

Degut a l’alta demanda de personal per treballar en Residències de Gent Gran i Centres d'Atenció a d'altres col·lectius vulnerables, motivada per la COVID-19, la Diputació de Barcelona compta amb els Serveis Locals d'Ocupació (SLO), que disposen de borses de treball amb persones en cerca d'ocupació.

La Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació utilitza una aplicació en línia (XALOC) que permet treballar en xarxa, a més del centenar dels dispositius d'inserció laboral existents a la demarcació, i compartir ofertes de treball amb altres àmbits territorials més enllà del propi municipi.

Les formacions incloses al Recull d’Activitats de suport al teixit empresarial adreçat a empreses i persones emprenedores s’ofereixen ara a distància.

Més informació.

Les formacions incloses al Recull d’Activitats per a Serveis Locals d’Ocupació adreçat a persones en situació d’atur s’ofereixen ara a distància.

Més informació.

Des del servei NEXUS es realitza, en format butlletí, una anàlisi de la nova normativa publicada que afecta a les persones emprenedores i empreses organitzades per àmbits: jurídic i fiscal, econòmic i financer, d’organització i Recursos Humans i de producció i/o prestació de serveis.

També es recullen les consultes més habituals de les empreses sorgides arran de la paralització de l’economia.

Si ets tècnic de promoció econòmica i ocupació d’algun ens local de la demarcació de Barcelona pots seguir contactant amb el personal de la Gerència de forma telemàtica.

En el cas dels Serveis Locals d’Ocupació s’ha habilitat un apartat informatiu específic davant la COVID-19 a la Comunitat d’Ocupació .

Si pertanys a un Centre Local de Serveis a les Empreses pots realitzar formació específica en aquest enllaç, i mantenir-te informat amb el butlletí NEXUS

S’han recollit les propostes, instruments i mesures de tipus econòmic i fiscal adoptades pel món local i publicades als webs dels ajuntaments, consells comarcals i agències de desenvolupament econòmic de la demarcació de Barcelona vinculades amb l’impacte de la COVID-19 en aquest mapa.

La Diputació de Barcelona ha analitzat els expedients de regulació temporal d’ocupació que s’han presentat en motiu de la COVID-19. Pots consultar l’informe per comarques i sectors en aquest enllaç.

En aquest estudi es presenta una aproximació a aquesta pregunta per mitjà de l'estudi territorialitzat dels aspectes següents:

- L'evolució del nombre d'ocupats per sectors durant el darrer cicle expansiu (2013-2019)

- La contracció per sectors del darrer trimestre (2019-1T2020)

- La previsió de guanys o pèrdues dels sectors a cada sistema territorial per a l'any en curs (2020)

- Els criteris de valoració dels sectors en funció de: la concentració i saldos dels sectors pel que fa a l'ocupació; el grau de localització; la dimensió empresarial; l'impacte esperat de la crisi; la dotació tecnològica i de coneixement; el potencial verd i circular; o la importància de la innovació social.

L’anàlisi de l’evolució de les activitats a escala de la demarcació de Barcelona mostra quatre comportaments diferenciats: entre els grans ocupadors, es distingeixen els d’atenció preferent, que patiran més la crisi, i els resilients, que tenen un comportament sostingut. Quant els emergents són més petits que els anteriors, però mostren un creixement ràpid els darrers anys, i en alguns casos es consoliden tot i la crisi. Per últim hi ha activitats que dibuixen un panorama ascendent: es troben en una posició intermitja i, en tot cas, en una senda positiva durant el primer trimestre de 2020.

Els sectors d’atenció preferent són els grans ocupadors que patiran més la crisi. En l’apartat industrial hi trobem el metall i l’automoció principalment, activitats relacionades entre si i amb la logística, que va quedar molt afectada durant el confinament. Però les caigudes més fortes es donarien en l’hostaleria i turisme, els serveis a les empreses, el comerç, l’edició, cultura i lleure i la construcció.

Els sectors que anomenem resilients a efectes d’aquesta anàlisi són també grans, però a diferència dels anteriors sostenen l’ocupació. Hi destaquen l’agroindústria i la química, malgrat que aquesta darrera ha tingut un primer trimestre difícil.

Les activitats emergents són les que tenen un creixement ràpid en el període estudiat 2013-2020. En aquest grup les TIC i els serveis socials es consolidarien tot i la la crisi.

Per la seva banda, la salut, l'educació i la recerca dibuixen un panorama ascendent: es troben en una posició intermitja i, en tot cas, en una senda positiva durant el primer trimestre de 2020.

Una altra òptica d’anàlisi és la geogràfica. Barcelona, els sistemes turístics litorals, els territoris diversificats, els pols urbans, els sistemes industrials, les àrees d’especialització residencial i els municipis d’interior segueixen patrons diferents.

Barcelona reprodueix amb fidelitat el patró provincial pel que fa als sectors terciari i de la construcció. La davallada dels serveis a les empreses hi té un impacte important.

Els sistemes turístics litorals de Calella i Garraf tenen una regressió clara tant en les dades que ja s’han registrat, del març, com en les estimades fins al desembre. S’hi entrellacen l’hostaleria, el comerç, el turisme i la construcció.

Els territoris diversificats amb presència de sectors que surten relativament ben parats de la crisi com l’agroindústria, els serveis socials, la salut, etc. figuren entre els menys afectats: la Plana de Vic, Vilafranca, el Lluçanès...

Les polaritats territorials de la demarcació (Sabadell, Terrassa...) dibuixen situacions intermèdies ja que malgrat la seva força econòmica, els sectors urbans han experimentat una davallada de la demanda. Mataró obté millors resultats per l'efecte dels sectors salut i administració pública.

Als sistemes industrials, el panorama és divers. Sigui com sigui, la Plana de Vic, Martorell, Riera de Caldes i Tenes-Besòs estan per damunt de la mitjana.

Als territoris d’especialització residencial terciaritzats com Piera o el Baix Maresme el comportament dels sectors socials aconsegueix minorar les pèrdues.

Pel que fa als sistemes d’interior, l’Alt Berguedà sembla patir una crisi que s’afegeix a les dificultats de les darreres dècades, mentre que Calaf i Anoia Est se situen en la zona dels menys afectats.

Per últim, a la Conca d’Òdena, que va patir una afectació sanitària greu en termes de salut, ha tingut una caiguda del 3,78% situant-se en el segon quintil de territoris més afectats des del punt de vista econòmic.

La planificació estratègica, a les diferents escales, s’ha situat al centre de la reactivació econòmica. Així, el món local es troba immers en una veritable onada d’anàlisis, prognosis i disseny de mesures per donar resposta a la crisi derivada de la Covid-19.

En aquest document, s’identifiquen en primer lloc els plans amb les seves dades bàsiques, ordenats alfabèticament per municipi i comarca. En segon lloc, es fa una compilació de les mesures perquè serveixin de guia, llista de contrast o simple inspiració. Finalment, es presenten alguns enllaços d’interès per als processos de planificació local.

Aquest és un document de treball d'actualització permanent en què s'hi inclou el menú de propostes redactades fins a la data de cada versió. Les propostes, instruments i mesures s’agrupen per temàtiques.

 Salut

La Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum ha posat en marxa una pàgina web en què es recull diferent tipologia d’informació, amb l’objectiu de donar resposta a les inquietuds i consultes de salut pública dels ens locals.

Visor de dades interactiu que mostra les dades de la COVID-19 dels municipis majors de 200 habitants de la demarcació de Barcelona. Les dades provenen del Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya (registre RSAcovid19 del Departament de Salut), s’actualitzen diàriament i es mostren a través de gràfics d’elaboració pròpia, amb la voluntat de presentar-les de manera visual, àgil i entenedora.

Enllaç al visor

 Secretaria General

 • Decret núm. 4833/20, de 27 de maig, sobre la represa dels còmputs dels terminis de tots els procediments administratius que hagin quedat afectats per la suspensió operada pel RD 463/2020 (BOPB de 29 de maig de 2020).
 • Decret núm. 4362/20, de 12 de maig, sobre la flexibilització, durant la vigència de l'estat d'alarma, dels estàndards per a la signatura electrònica de documents administratius generats per la corporació (BOPB de 13 de maig de 2020).
  • Decret núm. 7733/20, de 29 de juliol, sobre el manteniment, durant la vigència del segon Pla de contingència de la Diputació de Barcelona, dels criteris de flexibilització dels estàndards per a la signatura electrònica de documents administratius generats per la corporació (BOPB de 3 d'agost de 2020).
  • Decret núm. 13254/20, de 18 de desembre, sobre el manteniment, durant la vigència de l'actual estat d'alarma, que expira el 9.5.2021, dels criteris de flexibilització dels estàndards per a la signatura electrònica de documents administratius generats per la corporació (BOPB de 24 desembre de 2020).
 • Circular de la Secretaria General sobre suspensió dels procediments administratius en la Diputació de Barcelona durant l'estat d'alarma i les seves excepcions (BOPB de 15 d'abril de 2020).
 • Decret núm. 2561/20, de 13 de març, de mesures excepcional, especialment en relació amb l'ampliació i/o pròrroga dels diferents expedients administratius en curs, com a conseqüència de la situació d'emergència produïda per la progressiva infecció del Coronavirus.
 • Decret núm. 2560/20, de 13 març, de mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i personal al servei de la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms, la XAL SL, la Fundación Democracia y Gobierno Local i la resta d'ens que formen part del seu sector públic, per a limitar la prestació de serveis públics i restringir la mobilitat del referit personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció del Coronavirus.

Notes de l'any 2021:

 • 1/2021, Resolució SLT 1/2021 que prorroga i modifica mesures en matèria de salut pública per a la contenció de la pandèmia al territori de Catalunya.
 • 4/2021, Resolució TSF 9/2021 que dona publicitat a l'Acord de Govern que crea àmbits de diàleg social de sectors estratègics de reconstrucció i de seguiment de la contenció del covid-19.
 • 5/2021, Decret Llei 2/2021 d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars.
 • 6/2021, Decret 1/2021 que deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer a causa de la crisi sanitària.
 • 7/2021, Resolució SLT 67/2021 que prorroga les mesures en matèria de salut pública al territori de Catalunya.
 • 9/2021, Resolució SLT 233/2021 per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia al territori de Catalunya.
 • 10/2021, Decret Llei 5/2021 pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de recuperació i resiliència i del fons REACT-EU.
 • 11/2021, Resolució INT 274/2021 que limita l'activitat cinegètica en determinats espais naturals.
 • 12/2021, Resolució SLT 275/2021 que prorroga i modifica mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 15/2021, Resolució SLT 436/2021 que prorroga i modifica mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 16/2021, Resolució SLT 516/2021 que prorroga i modifica mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 17/2021, Resolució SLT 612/2021 que prorroga i modifica mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 18/2021, Resolució PRE 613/2021 que obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l'activitat física i l'esport a Catalunya.
 • 21/2021, Resolució SLT 716/2021 que prorroga i modifica mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 22/2021, Reial Decret Llei 5/2021 de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia.
 • 23/2021, Resolució SLT 845/2021 que prorroga i modifica mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 24/2021, Ordre HAC 283/2021 que concreta els aspectes necessaris per a la distribució definitiva, entre les CCAA, Ceuta i Melilla, dels recursos de la línia COVID d'ajuts directes a autònoms i empreses prevista en el títol I del RDL 5/2021 de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial.
 • 26/2021, Llei 2/2021 de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària.
 • 27/2021, Ordre SND 312/2021 que prorroga les condicions de quarantena a què han de sotmetre's les persones procedents de països de risc.
 • 29/2021, Resolució SLT 971/2021 que prorroga i modifica mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 31/2021, Resolució SLT 1088/2021 que prorroga les mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 32/2021, Decret Llei 6/2021 que adopta mesures complementàries de suport a empreses i autònoms.
 • 34/2021, Resolució SLT 1178/2021 que prorroga i modifica mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 35/2021, Resolució SLT 1278/2021 que prorroga i modifica mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 36/2021, Reial Decret Llei 8/2021 que adopta mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional a aplicar després de la finalització de l'estat d'alarma.
 • 37/2021, Resolució SLT 1392/2021 que prorroga i modifica mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 39/2021, Resolució SLT 1587/2021 que prorroga i modifica mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 40/2021, Reial Decret Llei 11/2021 de mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, reactivació econòmica i protecció dels treballadors autònoms.
 • 41/2021, Resolució SLT 1762/2021 que modifica la Resolució SLT 1587/2021 que prorroga i modifica mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic a Catalunya.
 • 42/2021, Resolució SLT 1778/2021 per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya. 
 • 43/2021, Resolució de la Secretaria d'Estat de Sanitat que publica l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre la declaració d'actuacions coordinades davant la covid-19.
 • 44/2021, Decret 128/2021 que crea en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya la Comissió delegada del Govern en matèria de covid-19.
 • 45/2021, Resolució SLT 1840/2021 per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 46/2021, Resolució SLT 1934/2021 per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 47/2021, Reial Decret Llei 13/2021 que modifica la Llei 2/2021 de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària i el Reial Decret Llei 26/2020 de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de la covid 19.
 • 48/2021, Resolució SLT 2048/2021 per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 49/2021, Resolució SLT 2147/2021 per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 53/2021, Resolució SLT 2331/2021 per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 57/2021, Resolució SLT 2571/2021 per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 59/2021, Resolució SLT 2860/2021 per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 60/2021, Resolució SLT 2921/2021 per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 62/2021, Orden HFP 1030/2021 per la que es configura el sistema de gestió del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • 63/2021, Orden HFP 1031/2021 que estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local pel seguiment del compliment dels objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • 64/2021, Resolució SLT 3035/2021 per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.
 • 65/2021, Resolució SLT 3090/2021 per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per la contenció del covid-19 al territori de Catalunya.

Més informació de notes elaborades per la Secretaria durant l'any 2020.

 SITMUN ofereix informació relacionada amb la gestió de la COVID-19

SITMUN  és una eina orientada a facilitar la gestió del territori als ens locals i a ajudar-los a complir la normativa vigent en aquest àmbit. Recentment, amb la intenció d’ajudar als governs locals en un dels problemes derivats de la COVID-19, s’ha posat al seu abast un nou mòdul de gestió de Serveis Funeraris que els permet controlar el nombre de nínxols, columbaris i tombes, existents i buides, i també quines empreses ho gestionen.

A més, disposen d’una consulta que els permet conèixer les unitats d’enterrament buides als diferents cementiris de la província, de cara a poder oferir possibles alternatives als veïns.

SITMUN incorpora la possibilitat de dibuixar cercles d’1 km,per poder veure el límit permès de cara al desconfinament de la COVID-19. Atenent que es pot superposar damunt de diferents informacions geogràfiques existents, et permet comprovar si pots anar a un parc, al bosc, a la platja o si tens equipaments  dins aquesta distància permesa. A més, també permet dibuixar diferents cercles per saber quines zones tenen en comú persones que viuen a diferents adreces.

SITMUN és una eina orientada a facilitar la gestió del territori als governs locals. Recentment, amb la intenció de continuar ajudant als ajuntaments amb la gestió de la COVID-19, s’ha posat al seu abast uns mapes temàtics amb la població per seccions censals. Es tracta de sis noves capes d’informació de població referides als tres trams d’edat establerts per al desconfinament: els menors de 14 anys, els majors de 70 anys i el tram entre 14 i 70 anys. L’objectiu de disposar d’aquesta informació és bàsicament dotar d’eines als ajuntaments per a què coneguin el volum de persones que es poden trobar al carrer en funció de les hores establertes pel desconfinament i de cadascuna de les àrees estudiades, i poder establir mesures adients a cadascuna de les circumstàncies.

Les dades són extretes en la seva majoria del Padró Municipal d’Habitants que els ajuntaments gestionen gràcies al suport de la Diputació. El Padró és un registre administratiu dels habitants d’un municipi, regulat per la Llei de bases de règim local i la Llei de protecció de dades. La creació, gestió i manteniment d’aquesta informació  correspon als ajuntaments. La informació del padró pot ser utilitzada de forma agregada i totalment anònima, amb finalitats estadístiques. La unitat mínima d’agregació són les seccions censals que tenen un màxim de 2.000 electors o 2.500 habitants.

A SITMUN pots cercar mapificades les capes següents: el límit de les regions sanitàries, el límit dels sectors sanitaris, els límits de les àrees de gestió sanitàries, els límits de les àrees bàsiques de salut, i la població dels municipis (2019)

A la vista de l’evolució de la pandèmia i davant l’increment de contagis, s’ha elaborat un mapa temàtic de densitat de població per seccions censals, amb el nombre d’habitants per km2. Es pot consultar al SITMUN, a nivell provincial i municipal.

Aquesta informació pot facilitar la visualització de les zones amb més densitat de població i valorar si són les més afectades, amb la idea d’ajudar a la prevenció. A aquest mapa se li poden afegir les delimitacions de les àrees de salut, per seguir la línia d’actuació de Generalitat de Catalunya. Aquest fet permet estudiar si les àrees bàsiques de salut, amb zones més poblades, poden tenir més risc.

 

 Tràmits al Registre General

El Registre General-oficina d’assistència en matèria de registres, situat al vestíbul de Can Serra, atén presencialment de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.

Si us personeu per ser atès presencialment, heu de tenir en compte la recomanació de fer ús de les mascaretes.

El Registre electrònic està operatiu les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge. Podeu fer els tràmits a través de la Seu electrònica, on també disposeu de tota la informació actualitzada.

 Tresoreria

La Diputació està atenent amb normalitat totes les seves obligacions de pagament, si bé la tramitació es fa en règim de teletreball.

En haver quedat suspesa tant l’atenció presencial com la telefònica, les consultes s’atenen per correu electrònic en les adreces següents:

En qualsevol cas, es manté oberta la possibilitat de fer les gestions de manera telemàtica per mitjà dels diferents formularis i enllaços que trobareu a la seu electrònica de la Diputació.

 Violència masclista

 

Sí, hem posat en marxa una campanya de reforç d’informació per a denúncies contra les violències masclistes. L’objectiu és respondre des dels territoris a la necessitat de donar informació i acompanyament a les dones que estan patint violències masclistes o que, per la situació de confinament, la poden patir. Apropem aquesta informació als espais públics que són els més concorreguts, en l’estat d’alarma: els comerços de primera necessitat. Reforcem el missatge a la ciutadania que la prevenció i l’atenció i denúncia de les violències masclistes en aquest context requereixen més compromís i una atenció específica en l’àmbit comunitari i veïnal.

Els ajuntaments que hi estiguin interessats es poden descarregar el material de la campanya en el següent enllaç.

Correu d'atenció de dubtes: gs.igualtatc@diba.cat

Els cossos de policies locals estan a primera línia durant aquests dies de cofinançament. Per garantir una informació i atenció eficients davant els casos de violències masclistes s’ha elaborat un decàleg que es configura com un recordatori adreçat a facilitar recomanacions i estratègies d’actuació homogènies per a tots els cossos de policies locals de la província de Barcelona.

https://www.diba.cat/web/dones/recursos-i-serveis-excepcionals

Sí. S’ha activitat un suport per a l’acompanyament tècnic a professionals de l’atenció de les dones i a les violències masclistes amb l’objectiu de reforçar els equips d’atenció a les dones que durant l’estat d’emergència han hagut de reestructurar els seus serveis i les seves modalitats d’atenció.

El servei compta amb dues línies de suport per a professionals:

 1. Espai de supervisió: L’espai de supervisió atendrà consultes de suport individual de les professionals i supervisió de casos
 2. Espai d’assessorament jurídic: Aquest espai estarà destinat a tot tipus de consultes jurídiques que sorgeixin per part de les professionals municipals: laborals, dret penal, custòdies, ajuts socials, habitacional, recursos violències masclistes,...

https://www.diba.cat/web/dones/suport-juridic

Adreçat als municipis i els consells comarcals de la província, es contribueix a les despeses que es deriven de l'atenció a les persones en situació d'especial vulnerabilitat social. 

El Programa ofereix ajuts econòmics per assegurar l'atenció domiciliària de les persones grans i de les persones amb discapacitat, donar suport a les persones sense llar, acompanyar les famílies amb infants amb dificultats econòmiques o atendre les dones en situació de violència masclista. Aquests fenòmens, com molts d'altres, es veuen agreujats actualment per la crisi provocada per la COVID-19 i el confinament decretat el dia 14 de març.

https://www.diba.cat/web/benestar/FAQS-Programa-d-ajuts-per-a-emergencies-municipals