Servei d’Assistència Jurídica en Recursos Humans (SAJRH)

 

Què fem?

El Servei d’Assistència Jurídica en Recursos Humans dona suport als ens locals en l’assessorament especialitzat i el suport jurídic en l’àmbit de la funció pública i laboral respecte al personal al servei de les entitats locals mitjançant diferents línies d’assistències: 

  • l'assessorament jurídic general en matèria de recursos humans,

  • la representació i defensa judicial,

  • l’assessorament en la instrucció d’expedient disciplinaris,

  • i l’assessorament en la negociació col·lectiva.

Quins serveis oferim?

 


Servei de consultes jurídiques:

Podeu adreçar les consultes jurídiques a la bústia del Servei d'Assistència Jurídica en Recursos Humans: 

s.sajrh@diba.cat.


 Assistències SAJRH gener-juny 2023

 

 


 

Ajuntaments assistits gener-desembre 2022.