Formulari de contacte

Aquest formulari en línia facilita l’enviament de comentaris, preguntes, queixes i suggeriments sobre qualsevol dels serveis que ofereix la Diputació de Barcelona.

S’estructura en nivells temàtics que cal seleccionar segons el motiu de la consulta per tal que arribi a l’organisme competent.

Aquest canal no està habilitat per fer-hi tràmits, ni enviar la documentació relacionada.

 

Com et podem ajudar?*

Text per identificar Refresca CAPTCHA

* Camps obligatoris

Protecció de dades

Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per la Diputació de Barcelona amb l'única finalitat de respondre-hi i valorar-ne el resultat, amb el vostre consentiment i en compliment d'una missió efectuada en interès públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran d'acord amb la política de gestió documental de la Diputació de Barcelona.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal al Registre General de la Diputació de Barcelona.

També teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades, que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.